nieuws

Waterleidingbuis kan blijven liggen dankzij nieuwe bekleding

bouwbreed Premium

yde – Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is onlangs gestart met de reparatie van oude asbestcementbuizen die dienst doen als hoofdleidingnet in de provincie. Langs de Norgerweg in Yde wordt 1350 meter vergane waterleidingbuis voorzien van een nieuwe binnenbekleding. Deze vorm van reparatie is uniek voor Drenthe en zal naar verwachting op meerdere projecten navolging krijgen.

Tot nu toe werden vergane waterleidingbuizen van asbestcement volledig vervangen door nieuwe buizen; een dure en tijdrovende klus, zo oordeelde de Waterleidingmaatschappij. Met de nieuwe methode blijft de oude asbestcementbuis in gebruik, maar wordt deze voorzien van een nieuwe binnenbekleding van een flexibele HPE-buis (hogedruk polyethyleen).

“Ongeveer eenderde van het hoofdleidingnet in Drenthe bestaat uit asbestcementbuizen, welke dateren uit de jaren zestig”, zegt woordvoerster Annemoreen Ooms van de Waterleidingmaatschappij Drenthe.

“Mogelijk door invloed van de zure grond zijn de buizen in de loop van de tijd plaatselijk verzwakt.”, verklaart ze. Langs de Norgerweg in Yde raakte de hoofdleiding deze zomer zelfs vier maal lek, waardoor vervanging of reparatie urgent werd.’

Met de nieuwe methode wordt eerst 75 meter waterleiding blootgelegd. Met behulp van een glasfiberveer wordt een staaldraad door de oude buis gebracht, welke wordt bevestigd aan de flexibele HPE-buis. Met behulp van een lier wordt vervolgens de nieuwe buis door de asbestcementbuis getrokken.

Helemaal onbekend is deze manier van het bekleden van oude buizen niet. Ook bij rioleringen in binnenstedelijke gebieden wordt deze methode bij grotere diameters wel toegepast. Een dergelijke toepassing bij kleinere diameters is echter minder voorkomend.

De oude asbestcementbuizen zijn iets dikker dan de nieuwe HPE-buis. De eerste hebben een doorsnede van 100 millimeter. De HPE-buis heeft een doorsnede van 90 millimeter. “Onderzoek heeft uitgewezen dat we ondanks deze kleinere diameter toch voldoende waterdruk op ons waterleidingnet kunnen garanderen”, zegt de woordvoerster van de WMD.

Groot voordeel van deze methode ten opzichte van volledige vervanging is de snellere en efficientere verwerkingstijd en vooral minder overlast. “Het is met deze methode niet nodig volledige straten op te breken, waardoor de methode automatisch goedkoper wordt”, aldus Ooms.

Het project bij Yde wordt momenteel uitgevoerd door aannemer Hulsink uit Ootmarsum en is in de uitvoering circa eenderde goedkoper in vergelijking met het verwijderen en vervangen van een bestaande waterleiding.

Het gaat om een pilotproject, dat uitgebreid geevalueerd zal worden. Tot op heden verloopt de uitvoering volgens Ooms echter boven verwachting, stelt Ooms, die daarom uitgaat van een vervolg.

‘Hoofdnet bestaat voor eenderde uit asbestcementbuis’

Reageer op dit artikel