nieuws

‘Wanprestatie’ kost Eijsden drie ton extra

bouwbreed Premium

eijsden – De reconstructie van twee straten en het vervangen van de riolering kost de gemeente Eijsden drie ton meer dan begroot. Het totale werk was berekend op 1,9 miljoen gulden. Uit de eindafrekening blijkt dat de totale kosten 2,2 miljoen gulden zijn.

De politiek en B en W kwalificeren de verhoging als ‘wanprestatie van de uitvoerende bedrijven’. Met name in de voorbereidende fase zouden fouten gemaakt zijn.

Een ingenieursbureau dat in opdracht van Eijsden steekproeven nam van de grond en het asfalt constateerde geen vervuiling. De grond kon weer gebruikt worden voor het dichten van de sleuven en het asfalt kon worden hergebruikt na recycling. De praktijk pakte anders uit. Het asfalt was vervuild met teer. De vrijkomende grond kon, vanwege een vervuiling, niet verwerkt worden.

Voor het opvullen van de sleuven moest grotendeels andere grond worden aangevoerd, kosten 133.000 gulden. De vervuiling van het asfalt kostte ruim 50.000 gulden extra. De overige extra kosten zijn vooral een gevolg van de forse regenbuien tijdens de werkzaamheden. Er moesten onder andere extra funderingen worden aangelegd. Een post van 30.500 gulden, vanwege oponthoud door werkzaamheden van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) schrijft Eijsden op het conto van WML.

Reageer op dit artikel