nieuws

Vutters herstellen schade in Deense bouw

bouwbreed Premium

KOPENHAGEN – In Denemarken dreigt een nijpend tekort aan bouwvakkers door de enorme schade die een orkaan vrijdagavond en

-nacht aanrichtte. Die waarschuwing heeft de bouwwerkgeversbond BA laten horen, nu geleidelijk aan duidelijk wordt welke verwoestingen het natuurgeweld heeft aangericht.

Het herstel van alle schades vergt op korte termijn de inzet van 12.000 bouwvakkers, schat BA. Vaststaat dat het bouwbedrijfsleven aan die plotselinge werkdruk niet kan voldoen zonder extra beroep te doen op de arbeidsmarkt, tenzij naar alternatieven wordt gezocht.

In de Deense bouw is nauwelijks sprake van werkloosheid, waardoor het risico van ongewenste stijging van het loonniveau groot is. De bond pleit sterk voor de mogelijkheid de hulp in te roepen van vervroegd gepensioneerden. Daarvoor is dispensatie nodig van de regel dat de van hun vut genietende bouwvakkers niet meer dan tweehonderd uur per jaar mogen bijklussen. In totaal bedraagt het aantal vutters in de bouw circa vijfduizend.

Voorkeur

Andere mogelijkheden zijn overwerk en het opschorten van lopende projecten. Maar vanuit het oogpunt van loon- en prijsbeleid heeft de mobilisatie van de wachtgelders duidelijk de voorkeur, houden ook Deense economen de overheid voor. De voor de kwestie verantwoordelijke minister Ove Hygum houdt niettemin de boot af. “De geldende wetgeving is toereikend”, meent de bewindsman.

De totale schade is nog niet definitief vastgesteld. Wel blijkt zij groter dan de schattingen die zondag en maandag zijn gemaakt. De Deense verzekeringsbranche raamt het uit te keren bedrag op 510 miljoen gulden.

Reageer op dit artikel