nieuws

Voorlopig geen extra geld voor onderhoud vaarwegen

bouwbreed

den haag – Er komt voorlopig geen extra geld voor onderhoud aan vaarwegen en havens. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zij laat wel een onderzoek verrichten naar de onderhoudstoestand van de Rijkswateren. Daarbij moet komen vast te staan hoeveel geld er de komende jaren nodig is voor beheer en onderhoud. Een en ander wordt vastgelegd in een nieuw beheersplan voor rijkswateren.

De Vries beantwoordt op deze wijze aan de wens van de Tweede Kamer, die in november de motie Ravestein aannam. Daarin werd de regering verzocht een gedegen plan van aanpak op te stellen voor de belangrijkste knelpunten in het onderhoud bij vaarwegen en havens.

Aanleiding voor dit verzoek was een jaarlijks tekort van 200 miljoen gulden. Het Centraal Overlegorgaan Vaarwegen had hierover een brandbrief geschreven.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat er vanaf 2005 extra financiele ruimte is in het Infrafonds. Tot die tijd moet het nieuwe beheersplan ervoor zorgen dat de beschikbare middelen zo efficient mogelijk worden ingezet. Indien nodig moet door het stellen van prioriteiten worden voorkomen dat onaanvaardbare situaties ontstaan, aldus de staatssecretaris.

Beheersbaar

Staatssecretaris De Vries verwacht dat het probleem op deze manier beheersbaar blijft. Ze tekent daarbij aan dat voor het oplossen van een aantal nautische knelpunten het wel noodzakelijk is dat er voldoende verwerkings- en stortmogelijkheden zijn voor vervuild slib.

Reageer op dit artikel