nieuws

Van Boxtel laat steden hun huiswerk overdoen

bouwbreed Premium

den haag – Het grote-stedenbeleid van minister van Boxtel begint niet zonder hindernissen. Van de 25 grote steden hoeft alleen Haarlem geen huiswerk over te doen om voor een bijdrage uit de in totaal ruim 16 miljard gulden in aanmerking te komen. De minister zet de grootste vraagtekens bij de plannen van Utrecht en Leiden.

Desondanks mogen alle 25 steden maandag 20 december een convenant met het Rijk ondertekenen. Per stad is daarin voor de komende vijf jaar het budget met een bijbehorende wijkaanpak en toetsbare voorwaarden vastgelegd. De steden waren verplicht uiterlijk 1 november een integrale visie op tafel te leggen.

Om ook werkelijk het toegezegde bedrag in handen te krijgen, geldt voor bijna alle steden nog een aantal voorwaarden. Zij krijgen tot mei 2000 de tijd om alsnog aan die eisen te voldoen. Dat betekent dat 24 van de 25 gemeenten hun voorstellen moeten bijschaven om voor uitbetaling in aanmerking te komen.

Van Boxtel: “Een jaar bleek voor veel steden toch wel kort om een visie tot 2010 te geven. Dit soort meerjarenplannen doen bijna Oost-Duits aan. Maar zonder samenhang in het beleid halen we niet het maximaal mogelijke uit het geld.” Na ondertekening van de contracten richt de minister van Grote-Stedenbeleid zich vooral op controle van de uitvoering.

De plannen van Utrecht en Leiden waren volgens de minister onder de maat. “Bij deze twee gemeenten was twijfel of we al een contract konden tekenen”, aldus Van Boxtel. Utrecht heeft de consequenties van de Vinex-locaties Vleuten-De Meern op bestaande wijken buiten beschouwing gelaten en het plan van Leiden was over de hele linie matig.

De gemeenten moeten de 16,5 miljard gulden besteden aan verbetering van arbeidsplaatsen, leefbaarheid en veiligheid. Daarvan is 4,3 miljard voor het traditionele ‘stenen stapelen’.

Het is de bedoeling dat corporaties en ontwikkelaars dat bedrag vervijfvoudigen. Dat betekent dat de steden de komende vijf jaar kunnen rekenen op een investeringsimpuls van honderd miljard gulden. Minister Van Boxtel zei maandag tevreden te zijn over deze vermenigvuldigingsfactor. Maar nog geen half jaar geleden ging de bewindsman er nog van uit dat iedere rijksgulden negen guldens van private investeerders zou genereren. Het is alleen Maastricht gelukt een plan te maken waarbij iedere rijksgulden een investering van acht gulden van marktpartijen oplevert.

De minister van Grote-Stedenbeleid geeft geen duidelijk antwoord op deze opmerkelijke bijstelling in het beleid. De minister ontkent dat de belangstelling van ontwikkelaars en corporaties tanend zou zijn. “Bijna eenderde van het geld gaat echter naar sociale doelen, waarvoor niemand bereid is geld bij te leggen. Privaat geld komt voornamelijk uit de fysieke pijler”, verklaart Van Boxtel.

Reageer op dit artikel