nieuws

umbrie Slachtoffers aardbeving Umbrie dreigen naast EU-geld te grijpen

bouwbreed Premium

rome – Na twee jaar dreigen de containerbewoners van Umbrie in het ergste geval een miljard gulden mis te lopen aan steun van de Europese Unie. De oorzaak? Een bureaucratische mallemolen waar sinds de aardbevingen in het najaar van 1997 niemand meer uitkomt. Voor 1 januari 2000 dienen alle subsidieaanvragen op de burelen in Brussel te liggen, maar in 80 procent van de gevallen is bij lange na nog niet afgerond.

De Europese financiele bijdrage heeft vanuit de Italiaanse Overheid betrekking op 4.500 vrijstaande woningen en ongeveer veertig panden die vallen onder half open of gesloten bebouwing. Vooral bij de laatste categorie heeft de papiermolen een vlucht genomen die zijn weerga niet kent.

Volgens het bestuur dat de projecten coordineert, ligt de oorzaak in de kleinschaligheid waarop de diverse gemeenten functioneren. Vice-president Danillo Monelli: “De betrokken gemeenten hebben te weinig bureauversterking gekregen en er ontbreekt adequate technische kennis.” Volgens Vecchiarelli, voorzitter van het ‘adviesorgaan herbouw’ ligt de oorzaak bij de regionale overheid, die het parcours van vergunningen en stempels veel te ingewikkeld heeft gemaakt.

Als voorbeeld spreekt slachtoffer Alfredo Raponi sterk tot de verbeelding. Deze 52-jarige architect heeft vanuit zijn noodwoning afgelopen jaar 41 documenten moeten versturen voor herstel van zijn pand in het gehucht Orchi di Capodacqua. Zijn officiele restauratieplan is afgekeurd op grond van het argument dat ‘het niet overeenstemt met de karakteristieke eigenschappen van het huidige pand’.

Antwoord

Een uitnodiging van de gemeente om op 4 december te verschijnen, bleek betrekking te hebben op een bijeenkomst die al drie dagen eerder had plaatsgevonden. Het adres van de gemeente bleek achteraf niet gelijk aan het postadres en onlangs kreeg de architect een antwoord op zijn verzoekschrift van 6 november 1998. De reactie van de gemeente stond gedateerd op 10 februari 1999.

Met hulp van de burgemeester zou het bureaucratisch ‘spook’ in banen geleid worden. Dit resulteerde in de conclusie dat Alfredo niet over de noodzakelijke papieren beschikte om voor een financiele lening van 100.000 gulden in aanmerking te komen. Het verhaal eindigt met een toestemming voor restauratie. Helaas niet van zijn eigen woning, maar van een behuizing waarvan Alfredo Raponi nog nooit gehoord heeft.

De klacht van de gedupeerden dat er miljoenen guldens verloren zijn gegaan aan het stempelen en versturen van documenten, blijkt dankzij Brussel schrijnend voor het voetlicht te komen. Teveel commissies en te weinig ambtenaren op de verschillende diensten Bouw- en Woningtoezicht. Bovendien bemoeit ook het orgaan ‘Aardbevingpreventief Bouwen’ zich nog met alle aanvragen. In de twee weken voor de jaarwisseling wordt koortsachtig gezocht naar een formule om zelfs zonder stedenbouwkundige toestemming van de overheid, alsnog zoveel mogelijk subsidie binnen te halen. Waarmee straks een deel van het budget arriveert waarover niemand kan beschikken.

Zoekraken

Natuurlijk valt niet alles op bestuurders af te wentelen. De aangetekende brieven die een half jaar na dato aankomen, behoren tot een normaliteit in Italie. Althans, navraag naar het zoekraken van dergelijke speciale poststukken kan slechts plaatsvinden drie maanden na verzending. Waarmee in elk geval geconcludeerd kan worden dat de officiele documenten die uiteindelijk richting Europese Unie gaan, beter niet als poststuk verstuurd kunnen worden.

‘Niemand komt meer uit bureaucratische mallemolen’

Reageer op dit artikel