nieuws

Toegangsweg Naarden-Vesting los van ravelijn

bouwbreed Premium

naarden – Naarden-Vesting wacht een opzienbare ingreep. Begin volgend jaar wordt de voornaamste toegangsweg van het vestingdorp, de Kapitein Meijerweg, losgekoppeld van Ravelijn VI. De weg komt vrij in de vestinggracht te liggen. Het ravelijn gaat dan niet langer schuil achter bomen en bossages.

De toegangsweg loopt nu langs de rand van Ravelijn VI, pal over de fundamenten van de vroegere keermuur. De Utrechtse Poort, de voormalige hoofdtoegang tot de vesting, leende zich niet langer voor intensief verkeer. Daarom werd begin deze eeuw pal ernaast een nieuwe weg aangelegd. De Utrechtse Poort verloor daarmee z’n oorspronkelijke functie.

Het plan om de toegangsweg vrij en verlaagd in de vestinggracht aan te leggen voert nog een stapje verder dan het in maart gepresenteerde ontwerp. Toen leunde de weg nog gedeeltelijk tegen het ravelijn. Door de nieuwe constructie wordt het ravelijn weer goed herkenbaar. Evenals consolidatie vormt herkenbaarheid van het vestingwerk een belangrijk doel van de in opdracht van de Rijksgebouwendienst ontwikkelde beheersvisie.

Het plan voorziet in een rigoureuze opknapbeurt van de gehele vestingstad. De restauratie van de Promerskazerne en van Ravelijn VI, inclusief het loskoppelen van de toegangsweg vormen de eerste aanzet.

Het vestingdorp terugbrengen in de oorspronkelijke staat is volgens projectleider Jan Gerard Koelewijn van de Rijksgebouwendienst geen haalbare kaart. Dat geldt ook voor Ravelijn VI. Hier wordt evenmin een exacte reconstructie van de oorspronkelijke situatie nagestreefd. Naast de restauratie van muurwerken worden opritten naar het schuttersbanket en de niveaus van de geschutsopstellingen van overwoekerend groen ontdaan. Hierdoor zijn ze straks weer goed herkenbaar.

Verbindingsweg

Ingrijpender is de herstructurering van de verbindingsweg. “Die gaat straks zo’n drie maanden dicht”, laat Koelewijn weten. “We hebben die tijd hard nodig. Het tussen de weg en het Ravelijn gelegen park wordt helemaal afgegraven, evenals de keerlus voor bussen.” Een flinke klus, aangezien ook elektra-, gas- en telefoonleidingen moeten worden verlegd. De nieuwe weg wordt smaller, krijgt een flinke knik en komt in vergelijking met de huidige toegangsweg een halve meter lager te liggen. Niettemin bestaat volgens Koelewijn bij hoog water geen gevaar voor overstroming.

Linksonder op de foto is Ravelijn VI te zien, met de toegangsweg die daar nu nog overheen loopt. De nieuwe weg komt naast de ravelijn te lopen, waardoor dit onderdeel van het vestingwerk weer goed herkenbaar wordt.

Foto: ANP

Reageer op dit artikel