nieuws

stadsvlucht Vlaanderen pakt stadsvlucht aan Geldgebrek grootste bedreiging voor ambitieuze plannen om woonklimaat te verbeteren

bouwbreed Premium

brussel – De Vlaamse minister van huisvesting en stedelijk beleid, Bert Anciaux, heeft plannen bekendgemaakt tegen de stadsvlucht in Vlaanderen.

Die plannen klinken ambitieus, maar door het chronische gebrek aan geld van de overheid zullen ze wel bijzonder moeilijk waargemaakt kunnen worden.

Anciaux wil jonge Vlaamse gezinnen met minstens twee kinderen als ze een huis in de stad kopen in staat stellen een renteloze lening aan te gaan. In eerste instantie komen hiervoor alleen jonge gezinnen in aanmerking die in Antwerpen of Gent een huis kopen. Het bedrag dat geleend wordt, mag niet groter zijn dan 220.000 gulden.

Over het prijskaartje van de plannen van Anciaux kan niemand nog een zinnig woord zeggen. “We berekenen dat momenteel, maar we zijn er zeker van dat de plannen van de minister een haalbare kaart zijn”, zegt zijn woordvoerder. “We zoeken naar verschillende oplossingen om de steden weer leefbaarder te maken en te houden. Renteloze leningen zijn daarvoor niet genoeg, er moeten ook meer speelterreinen komen voor kinderen, een aantrekkelijk mobiliteits- en cultuurbeleid en specifieke maatregelen voor jongeren”.

Flatgebouwen

Anciaux lanceerde vorige week nog een ander ophefmakend idee. Hij wil dat op den duur in heel Vlaanderen de grote flatgebouwen met sociale woningen worden afgebroken om te worden vervangen door kleinschalige woonprojecten met huur- en koopwoningen, in verschillende prijsklassen.

Zoals in het regeerakkoord van de Vlaamse regering is afgesproken zal de overheid in Vlaanderen de komende vijf jaar ongeveer 15.000 nieuwe sociale woningen laten bouwen. Anciaux vindt de bestaande grote en vaak kleurloze woonblokken niet meer van deze tijd. Het plan klinkt natuurlijk mooi: welk onbemiddeld gezin droomt niet van een eigen huisje en tuintje in plaats van een meestal kleine woning in een deprimerend flatgebouw? Alleen, ook hier luidt de vraag wie dat allemaal gaat betalen.

Het gaat niet om enkele tientallen, maar om honderden miljoenen guldens. Maar ook over de financiele haalbaarheid van dit plan moeten Anciaux en zijn medewerkers nog het nodige denkwerk verrichten.

Reageer op dit artikel