nieuws

Smallingerland pakt waterwegen aan

bouwbreed Premium

drachten – De gemeente Smallingerland en de provincie Friesland willen de toeristisch recreatieve infrastructuur in deze gemeente aanpakken. Speerpunten vormen de verbetering van de mogelijkheden voor watersport en stimulering van het plattelandstoerisme.

Gedacht wordt hierbij aan verdieping van het riviertje de Lits en herstel van de veenvaartenstructuur in Drachten-Oost.

Smallingerland ligt midden in de economische kernzone A7. Momenteel krijgt de industriele sector in deze zone een flinke impuls. Parallel daaraan wil de gemeente ook toerisme en recreatie promoten.

Door de Lits op diepte te brengen verbetert de bereikbaarheid van de haven van Rottevalle sterk. De watersportmogelijkheden rond Rottevalle worden momenteel al sterk verbeterd door de verhoging van de bruggen in Opeinde.

Smallingerland wil verder samen met Staatsbosbeheer en natuurorganisatie It Fryske Gea het natuurtoerisme in de regio bevorderen, door onder andere de veenvaartenstructuur in Drachten-Oost weer bevaarbaar te maken en deze aan te laten sluiten op de Groningse vaarwegen.

Reageer op dit artikel