nieuws

SER adviseert ouderen aan het werk te houden

bouwbreed Premium

den haag – De Sociaal Economische Raad (SER) wil de sollicitatieplichtige leeftijd opschroeven. Dat staat in een ontwerpadvies over arbeidsdeelname van ouderen. Daarin worden aanbevelingen gedaan aan bedrijfsleven en overheid.

Aan de overheid stelt de SER voor om de sollicitatieplicht voor de 571/2-plusser gefaseerd weer in te voeren. Dat moet dan wel pas gebeuren als het kabinet aannemelijk kan maken dat de oudere werkzoekende een reele kans heeft om een baan te vinden.

Bij het begrip ‘passende arbeid’ moet rekening worden gehouden met de leeftijd en arbeidservaring van de oudere. Ten tweede moet de plicht bij voorrang worden ingevoerd voor kansrijke werklozen. Verder moet de plicht zo gefaseerd worden ingevoerd, dat bij verschuiving van de leeftijdsgrens naar boven niet dezelfde mensen te maken krijgen met de veranderde norm.

Daarnaast wil de SER dat de overheid fiscale instrumenten inzet om de arbeidskosten van oudere werknemers te verlagen en te overwegen om de fiscale voordelen die aan vut-regelingen vastzitten af te schaffen.

Personeelsbeleid

De SER is het eens met het kabinet dat ouderen meer moeten deelnemen aan het arbeidsproces. Om te bereiken dat de arbeidsdeelname van 55-plussers in 2030 boven de vijftig procent uitkomt, moet niet alleen de overheid werken aan regelgeving die het voor de oudere wenselijk maakt om in het arbeidsproces te blijven. Ook de sociale partners (en daarmee het bedrijfsleven) hebben een belangrijk taak.

Zo wil de SER dat er in eerste instantie een leeftijdsbewust en op termijn een leeftijdsonafhankelijk personeelsbeleid wordt gevoerd. Aan de andere kant moet de regelgeving rond vervroegde uittreding zo worden gewijzigd, dat er financiele prikkels komen voor mensen die langer willen blijven werken.

Aan het bedrijfsleven wordt geadviseerd terughoudend te zijn met aanvullingen op de ww-uitkeringen, aangezien deze voor ouderen de prikkel wegnemen om weer aan de slag te gaan. Ook vindt de SER dat bij collectieve ontslagen de groep die de laan uitgestuurd wordt een afspiegeling moet vormen van het gehele personeelsbestand, en dus niet alleen mag bestaan uit ouderen. Verder vindt de SER dat bedrijven in hun employability-beleid rekening moet houden met alle werknemers, dus ook met de ouderen; dat bij werving en selectie ouderen meer kansen moeten krijgen en dat de arbeidsvoorwaarden steeds moeten worden bezien op arbeidskansen van ouderen.

De SER is met deze aanbevelingen gekomen om de spanningen op de arbeidsmarkt te verlichten en de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen.

Reageer op dit artikel