nieuws

Rijk betaalt mee aan stationsgebied Apeldoorn informeert over Beekpark via Internetsite

bouwbreed

‘Nieuwbouw 48 middeldure koopappartementen in het stationsgebied.’ Het lijkt een klein bouwproject in het hart van Apeldoorn, maar niets is minder waar. Het gehele stationsgebied in de Gelderse gemeente krijgt een ingrijpende opknapbeurt. De rijksoverheid heeft zelfs 20,2 miljoen gulden subsidie toegezegd.

“De subsidie is bedoeld voor de aanleg van het busstation, de infrastructuur van het voorplein en de fiets- en voetgangerstunnel”, aldus een toelichting van de gemeente. “Deze voorzieningen maken een belangrijk onderdeel uit van de herontwikkeling van de stationsomgeving.”

Voordat het zover is moet echter eerst de bodem worden gesaneerd. De kosten hiervan bedragen een slordige 30 miljoen gulden die voor een derde wordt betaald door de gemeente en voor de rest door de rijksoverheid. In het stationsgebied verrijst uiteindelijk een knooppunt voor het openbaar vervoer. Verder wordt er onder meer een fiets- en voetgangerstunnel aangelegd.

Ook op de locatie Bloemheuvellaan is het een drukte van belang. Vanwege woningbouwplannen werd hier een bodemonderzoek verricht, waaruit naar voren kwam dat het gebied ernstig verontreinigd is. “Na het afgraven van de grond, gaat de sterk verontreinigde grond naar een grondreinigingsbedrijf. Voor de vrijkomende licht verontreinigde grond wordt een hergebruiklocatie gezocht, zoals een geluidswal.” Het karwei begon in november en moet in januari zijn afgerond.

De veranderingen die het Beekpark te wachten staan, zijn nog ingrijpender. “Het park zelf wordt uitgebreid, de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en enkele ‘kale’ of verwaarloosde locaties in het gebied zullen worden bebouwd met zo’n 320 woningen, een parkeergarage, een museumgebouw, een uitbreiding van de bibliotheek en kantoren.”

Vanwege de enorme belangstelling voor dit project heeft de gemeente een manier bedacht om belangstellenden snel te informeren. Er is een speciale Beekpark-Internetsite gemaakt.

Reageer op dit artikel