nieuws

Raad van State buigt zich weer over Betuwelijn

bouwbreed Premium

den haag – Opnieuw dreigt een discussie los te barsten over nut en noodzaak van de Betuwelijn. De Raad van State heeft besloten zich weer te buigen over de Planologische Kernbeslissing en de Tracewet, het juridisch kader voor de 9,45 miljard gulden kostende goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven via Zevenaar naar Duitsland.

De Stichting Duurzame Mobiliteit, een groep ondernemers die fel tegen de komst van de Betuwelijn is, had beroep aangetekend tegen een eerder besluit van de Raad van State om de wetgeving goed te keuren. Aanvankelijk wilde het rechtsorgaan het beroep niet in behandeling nemen, ondanks het feit dat advocaat Koers namens de stichting inbracht dat de overheid verkeerde informatie leverde. Op basis van een tweede verzoek heeft de Raad van State alsnog besloten een zitting aan de kwestie te wijden.

Volgens Duurzame Mobiliteit heeft de overheid twee jaar geleden onder meer het milieuvoordeel van de Betuwelijn veel te positief voorgespiegeld en waren de ramingen voor de ontwikkeling van goederenvervoer per spoor te optimistisch.

De Raad van State heeft aangegeven dat het besluit om tot een nieuwe beoordeling over te gaan een puur procedurele stap is. Om die reden wil het ministerie van Verkeer en Waterstaat ook niet reageren.

Advocaat Koers hoopt dat de zaak kan worden gekoppeld aan een andere beroepskwestie. De Stichting Duurzame Mobiliteit heeft namelijk ook de regering gevraagd de aanleg van de Betuwelijn te staken in verband met gewijzigde inzichten. Dat verzoek is afgewezen en daartegen is de stichting in beroep gegaan. “Als de twee zaken worden gekoppeld, hebben we de discussie over de Betuwelijn in de volle breedte terug”.

Afblazen

De Stichting Duurzame Mobiliteit hoopt dat de twee beroepszaken ertoe leiden dat de Betuwelijn alsnog wordt afgeblazen. Zij realiseert zich dat al bijna de helft van het budget is uitgegeven of opgenomen in verplichtingen. Het meeste van dat geld zit volgens de stichting echter in de havenspoorlijn, van de Maasvlakte naar rangeerterrein Kijfhoek. Dat stuk is onomstreden. De bezwaren zijn gericht tegen het zogenoemde A15-trace van Kijfhoek naar Duitsland. Advocaat Koers gaat er van uit dat een heroverweging van de Raad van State ongeveer acht maanden in beslag kan nemen.

‘Met beroepszaken discussie in volle breedte terug’

Reageer op dit artikel