nieuws

Polen, Tsjechie en Hongarije zijn kansrijk Grontmij Bouw en Vastgoed mikt op groei in Centraal-Europa

bouwbreed Premium

maastricht – Grontmij Bouw en Vastgoed BV ontwikkelde zich in drie jaar tijd tot een van de grotere vastgoedontwikkelaars. Inmiddels realiseert de onderneming een jaaromzet van zo’n 150 miljoen gulden, exclusief het werk van derden. De divisie van ingenieurs- en adviesbureau Grontmij NV richt zich op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en -gebouwen en woonlocaties in binnen- en buitenland. Behalve in Nederland, expandeert de divisie vooral sterk in Duitsland en Centraal-Europa en richt zij zich vanaf volgend jaar ook op Noord-Italie.

“Als ontwikkelaar moet je de economie volgen; in dit geval moet je de weg volgen die het Nederlandse bedrijfsleven opgaat. Toegespitst op transport en logistiek – zowel voor ons als het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijk speerpunt – moet je daarvoor nu in Centraal-Europa zijn. Dat is de markt van de toekomst”, verwacht Jacques Mesterom, de algemeen directeur van Grontmij Bouw en Vastgoed.

De divisie van het beursgenoteerde ingenieurs- en adviesbureau streeft ernaar niet alleen te tekenen voor de constructie en het ontwerp, maar volledige verantwoordelijkheid te nemen tot en met de realisatie en daarna eventueel het beheer en de exploitatie van projecten.

In Nederland is de onderneming actief in gebiedsontwikkeling en woningbouw en ligt de nadruk daarnaast op het turn-key realiseren van bedrijventerreinen en -gebouwen, met name in de transport en -distributiesector. Zo werden onder meer distributiecentra gebouwd op Airport Maastricht-Aachen. Daarnaast werden en worden projecten gerealiseerd voor onder meer Hankook (een Koreaanse bandenfabrikant) op de Maasvlakte, TNT Post en Ahold.

Meedeinen

Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen en (vooral binnenstedelijke) woonlocaties werkt het ingenieursbureau bij voorkeur nauw samen met gemeentelijke en regionale overheden. In vergaande PPS-constructies worden de ontwikkelingen samen gestuurd en tot stand gebracht. De grond die nodig is voor de omwikkelingen is ondergebracht in een speciaal hiervoor in het leven geroepen Grondbank. Hierin zitten belangrijke acquisities van gronden, die veelal zijn verworven in samenspraak met overheid.

Een soortgelijke benadering volgt Grontmij ook in het buitenland. Hier ziet Mesterom vooral goede kansen in Centraal- en Oost-Europa. “Nederlandse investeerders nestelen zich in hoog tempo in Hongarije, Tsjechie en Polen. Omdat wij ervoor kiezen mee te deinen op de golven van de Nederlandse economie, hebben we onze strategie voor deze landen daarop afgestemd. Vooral de drie genoemde landen zijn interessant, omdat die via de NAVO en de EG aan West-Europa worden gekoppeld en ze bovendien strategisch zeer gunstig liggen voor distributie-activiteiten, zowel binnen de eigen landsgrenzen als verder naar Oost-Europa. Belangrijke motoren van de Nederlandse economie zoals de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam hebben daar direct belang bij”, zo schetst Mesterom de betekenis van Centraal-Europa.

Strategie

De strategie van het bedrijf is erop gericht projecten te realiseren op belangrijke knooppunten van wegen en rails en terminals te bouwen op bedrijventerreinen waar grotere cargo-ontwikkelingen mogelijk zijn. Grontmij ontwikkelt zo twee terminals bij Boedapest en Praag. Dit gebeurt in de vorm van een consortium waarin Nederlandse, Franse en Duitse bedrijven deelnemen.

Bij Boedapest worden twee bedrijventerreinen van bij elkaar 30 hectare ontwikkeld. In Tsjechie gebeurde hetzelfde in de omgeving van de hoofdstad Praag. In alle gevallen gaat het om turn-key-projecten, die worden gerealiseerd op door Grontmij zelf ontwikkelde en bouwrijp gemaakte bedrijventerreinen.

Het realiseren van projecten in Centraal-Europa vergt wel een speciale benadering, is de ervaring van Grontmij. De wetgeving en procedures wijken bijvoorbeeld af van wat op de Nederlandse en Westeuropese thuismarkt normaal is. Afgezien van de ruimtelijke-ordeningsprocedures, kan met name de interpretatie van de fiscale wetgeving problemen opleveren.

Betrouwbaarheid

Een ander groot probleem is de betrouwbaarheid van de uitvoerende partijen. Grontmij werkt uitsluitend met lokale partijen, maar neemt in de voorbereiding en uitvoering wel zelf deel aan het bouwteam. In de voorbereiding ondersteunt het Nederlandse bedrijf het lokale management bij het regelen van procedures en vergunningen, terwijl in de uitvoering Nederlandse constructiemanagers hun diensten leveren.

Patronen

Mesterom: “Die methode begint zijn vruchten af te werpen. Dat was ook nodig. Zo wordt een planning nog onvoldoende als een verplichting ervaren. Men ziet een planning nog teveel als een richting in de tijd. Ook denken ze nog teveel in vaste patronen. Gelukkig neemt het flexibel denken en handelen in het belang van de voortgang van projecten nu toe, mede door de ervaring die we gezamenlijk hebben opgedaan.”

In de bijna drie jaar dat Grontmij actief is in Tsjechie en Hongarije, is het management daar meer in westerse termen gaan denken. Het anticipeert op problemen en draagt steeds meer zelf oplossingen aan, constateert Mesterom.

“Ze staan zeer open voor andere zienswijzen. In die zin verbetert het duidelijk. Ondanks problemen, hebben wij de afgelopen drie jaar dan ook nooit overwogen met eigen mensen aan de slag te gaan. Daarvoor is niet alleen het verschil in cultuur, maar ook de fysieke afstand te groot. Bovendien werkt het op den duur ook tegen je. Om medewerking van een lokale bestuurder te krijgen, moet je laten zien dat je van betekenis bent voor de gemeenschap door lokale en regionale bedrijven werk te gunnen.

Omdat voor westerse bedrijven en financiers de controle van de planning en kwaliteit essentieel is, wordt een aantal projecten op deze punten vanuit Nederland meegestuurd. Ook in deze gevallen gebeurt dat uitdrukkelijk samen met het management ter plaatse. Kennisoverdracht blijkt op deze manier uitstekend te werken en bovendien komen overschrijdingen in planningen en budget steeds minder vaak voor”, zegt Mesterom.

Groeimogelijkheden

Behalve in Centraal-Europa, ziet Grontmij goede groeimogelijkheden in Belgie, Duitsland en Noord-Italie. In Belgie gebeurt dat samen met drie dochterondernemingen in Brussel en Antwerpen. Deze zijn vooral actief op het gebied van bouwconsultancy, gebouwgebonden engineering en engineering contracting. In Italie wordt bij Milaan samen met het Nederlandse bedrijfsleven gewerkt aan een grootschalige gebiedsontwikkeling en realisatie van hotels, kantoren en cargofaciliteiten.

In Duitsland werd om de expansie vorm te geven dit jaar de Duitse projectontwikkelaar Kontrolla uit Keulen ingelijfd. Grontmij koos er bewust voor om haar activiteiten te starten vanuit Noordrijn-Westfalen.

Mesterom: “De hele Nederlandse bouwwereld stortte zich op de voormalige DDR, tot de geldkraan dichtging. Dat kon je aan zien komen. Een belangrijk probleem daarbij was, dat de Nederlandse bedrijven er niet in zijn geslaagd zich te wortelen in de samenleving; ze maakten gebruik van Nederlandse bouwvakkers en Nederlandse materialen en laadden daarmee een verkeerde schijn op zich. Op termijn verlies je het altijd met zo’n benadering.”

“Wij doen het anders en kiezen voor Noordrijn-Westfalen als een mooie economische eenheid waar een goede groei te verwachten valt. De cultuur en mentaliteit zijn vergelijkbaar. We beginnen in de woningbouw. Geen Nederlandse producten, maar Duitse huizen met geen enkele toevoeging uit Nederland, niet in stijl, materiaal of indelingswijze. We doen dat met Duits management en uiteraard ook met Duitse werknemers.

Evenwichtig

Voorafgaand aan de samenwerking hebben we samen met Kontrolla eerst in twee projecten samengewerkt en deze conform de planning en het budget opgeleverd. Dat was voor ons aanleiding de samenwerking om te zetten in een overname. Het gedegen en uitstekende referentiekader van Kontrolla – een deelneming van het invloedrijke architectenbureau Ernst Neufert – was voor ons een reden te meer deze stap te zetten. We beginnen met zes projecten, die in grootte varieren van vijftig tot tweehonderd woningen. De komende jaren willen we dit landelijk evenwichtig uitbreiden.”

Reageer op dit artikel