nieuws

Pas op voor btw-claim bij overname uit faillissement

bouwbreed Premium

Er dreigt een faillissement van een collega. Voordat de zaak klapt, ben ik van plan de loods met inventaris over te nemen, zonder personeel. Hoe zit het met de verrekening van de btw.

Gewoonlijk als u goederen en diensten koopt, betaalt u daarover 17,5 of 6 procent btw. Zodra u goederen koopt die een zekere samenhang met elkaar hebben, kan de overdracht onder de zogenoemde artikel 31-regeling in de wet omzetbelasting vallen en mag de verkoper geen btw berekenen. Als koper neemt u de btw-rechten en -verplichtingen over die rusten op de investeringsgoederen. Zoals die loods met inventaris uit bovengenoemd voorbeeld.

‘Algemeenheid’

Vorig jaar is de wet gewijzigd. Daarvoor viel een overdracht van een onderneming (of van een deel ervan) buiten de btw-heffing, mits de onderneming werd voortgezet. Nu blijft de overdracht buiten de heffing van btw als een “algemeenheid van goederen” wordt overgedragen. De eis van voortzetting is vervallen. En “onderneming” is vervangen door “algemeenheid van goederen”. Dat moet worden gezien als een verruiming, waar jurisprudentie nadere duidelijkheid over moet geven. Zelf heeft de staatssecretaris opgemerkt dat een algemeenheid van goederen hetzelfde is als een onderneming. Maar de fiscus kan daar anders over denken.

Het bovengenoemd geval zal, denk ik, al snel voor de btw als een artikel 31-overdracht worden aangemerkt. Voor het pand alleen en de inventaris alleen, ligt dat niet zo. Maar samen is er een onderlinge samenhang, ook met de locatie.

Onderzoek

Als niet helemaal duidelijk is of een artikel 31-overdracht nu wel of niet van toepassing is, is het raadzaam om dit bij een (bijna) failliete verkoper goed te onderzoeken. Immers, een verkoper of curator zal vaak btw willen berekenen, die niet wordt afgedragen aan de fiscus maar ten goede komt aan sommige schuldeisers welke preferent zijn boven de fiscus. Als de fiscus twijfelt of de niet afgedragen btw op de boedel kan worden verhaald, kan de fiscus stellen dat artikel 31 van toepassing is. De aftrek van de aldus ten onrechte berekende btw zou onder omstandigheden kunnen worden nageheven bij de koper.

Nu de voorwaarden voor toepassing van artikel 31 zijn verruimd, is een dergelijk onderzoek voor de koper belangrijker geworden. Wij adviseren kopers om in geval van twijfel vooraf aan de bevoegde inspecteur (van de verkoper!) te vragen of artikel 31 van toepassing is.

Paul Schol, Gert-Jan van Bruggen. Voor vragen: Ernst en Young Ondernemersservice, Arnhem, telefoon (026) 3209509.

Gebruikte auto

Ik heb als werkgever een gebruikte auto gekocht, die ik aan mijn werknemer beschikbaar stel. Hoe zit het met de forfaitaire btw-correctie van twaalf procent die ik aan het eind van het jaar over de autokosten moet toepassen?

Het uitgangspunt dat u als btw-ondernemer bij prive-gebruik van de auto van de zaak door uw werknemer moet toepassen is meestal de forfaitaire btw-correctie van twaalf procent over de bijtelling voor de inkomstenbelasting (20 of 24 procent van de catalogusprijs inclusief btw).

U kunt ook een btw-correctie toepassen gebaseerd op het werkelijke prive-gebruik van uw werknemer volgens een kilometeradministratie of volgens CBS-statistieken.

Heeft u (bijvoorbeeld van een particulier of van een autohandelaar onder de btw-margeregeling) een auto zonder btw gekocht, dan kunt u ook geen btw over de aanschafprijs van de auto in aftrek brengen. Gaat u aan het eind van het jaar btw corrigeren volgens de forfaitaire correctiefactor van twaalf procent, dan corrigeert u een aftrek die u gedeeltelijk niet heeft ontvangen.

De rechter in Arnhem besliste vorig jaar dat in deze situatie een werkgever naar redelijkheid de btw-correctiefactor mag verlagen. In de specifieke gevallen vond de rechter een correctiefactor van zes en drie procent redelijk.

Het ministerie heeft de verlaging van de correctiefactor tot zes procent bevestigd. Als blijkt dat er na correctie nog steeds sprake is van ‘dubbele belastingheffing, dan’ kan in overleg met de belastinginspecteur het percentage nog extra worden verlaagd.

Reageer op dit artikel