nieuws

Partijen op weg naar arbo-convenant Sociale partners en overheid willen samen werkomstandigheden in bouw verbeteren

bouwbreed Premium

den haag – Sociale partners in de bouwsector en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken tekenen in januari een intentieverklaring voor een arbo-convenant. Dat is de verwachting van de werkgeversorganisatie AVBB en de Bouw- en Houtbond FNV.

De intentieverklaring moet binnen een jaar na ondertekening tot concrete afspraken leiden over verbetering van de werkomstandigheden in de bouw. Hoogervorst stelde vorig jaar 161 miljoen gulden beschikbaar voor het sluiten van arbo-overeenkomsten. Doel daarvan is het ziekteverzuim en de instroom in de wao drastisch te verlagen.

In november zijn al twee soortgelijke intentieverklaringen getekend, door de sociale partners bij de woningbouwcorporaties en in de hout- en timmerbranches.

Overtillen

In de bouwsector moet vooral het ‘overtillen’ worden voorkomen. Verder is er aandacht voor werkdruk en aandoeningen als kwarts (steengruis) en OPS, de zogeheten schildersziekte.

Werkgevers en werknemers maakten in de bouw-cao van afgelopen voorjaar al enkele afspraken voor arbo-convenanten.

Zo werd vastgelegd dat in 2000 het gebruik van oplosmiddelen in afgesloten ruimten of bij binnenwerk verboden is. Een ander convenant regelt de aanstelling van twintig arbo-adviseurs (reintegrerende wao’ers). Zij gaan op bouwplaatsen voorlichting geven over veilig werken en de Arbeidsinspectie helpen bij controles. Voorts zijn maatregelen getroffen die de werkdruk moeten verlagen, in de vorm van drie extra verlofdagen voor 55-jarigen en ouder.

M. van der Ent, hoofd arbeidszaken van het AVBB, zegt dat de uitwerking van de intentieverklaring in concrete beleidsmaatregelen nog wel wat tijd zal vergen. Volgens hem is het streven erop gericht niet alleen de bouwsector zelf maar ook toeleveranciers voor de nieuwe maatregelen te vinden.

Een woordvoerder van de Bouw- en Houtbond FNV hecht grote waarde aan de te ondertekenen intentieverklaring.

Serieuze afspraken

“Op deze manier leggen we vast dat we binnen een jaar echte en serieuze afspraken gaan maken, met meetbare doelstellingen.” Bovendien is er geld beschikbaar van het ministerie voor eventueel aanvullend onderzoek naar arbeidsomstandigheden. De af te sluiten convenanten worden gecontroleerd door de Arbeidsinspectie.

In de periode 1989-1985 werd al eens een arbo-convenant afgesloten voor de bouw. Volgens de FNV-bond had het convenant een positieve uitwerking, maar overheid en werkgevers wilden het niet continueren. Het terugtreden van de overheid leidde volgens de vakbond in de jaren daarop tot een forse toename van het aantal dodelijke ongelukken in de bouw.

Overigens voert Hoogervorst sinds 1 november ook een lik-op-stukbeleid in de bouw. Onveilige situaties op bouwplaatsen kunnen leiden tot hoge boetes voor zowel werkgevers als werknemers.

Reageer op dit artikel