nieuws

Oplosmiddelarme verf niet automatisch gezond

bouwbreed Premium

delft – Watergedragen verf bevat nauwelijks vluchtige organische oplosmiddelen en gebruikers hoeven daarom niet meer bang te zijn voor de beruchte ‘schildersziekte’ OPS (Organisch Psycho Syndroom). Maar mag je oplosmiddelarme verf daarmee ook ‘gezond’ noemen? Eigenlijk niet, bleek op een Europese conferentie over oplosmiddelen en OPS bij TNO in Delft.

A. Winkelaar van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten: “Verminderen van de hoeveelheid oplosmiddel in verf maakt dat product minder schadelijk bij het gebruik, maar daarmee wordt het natuurlijk nog geen gezond product. Je moet het bijvoorbeeld niet opdrinken en de restanten niet door de gootsteen spoelen.”

Een aanwezige vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – samen met het Finse Instituut voor de Preventie van Beroepsziekten de organisator van de conferentie – kon de opmerkingen over de mogelijke schadelijkheid van oplosmiddelarme verf niet zomaar over zijn kant laten gaan.

Laatste inzichten

Hoewel hij toegaf dat de risico’s van oplosmiddelvervangers nader moeten worden onderzocht, twijfelde hij toch niet aan de veiligheid van de nieuwe verfsoorten: “Ze voldoen aan de laatste wetenschappelijke inzichten en zijn zo veilig als maar mogelijk is”, vertelde hij vol vertrouwen. Ook wees hij op het feit dat tal van bedrijven al jaren met dit soort producten werken – met name in Scandinavie – en dat tot nu toe niets is gebleken van gezondheidsproblemen bij de betrokken schilders.

Zijn relativerende woorden werden op hun beurt weer afgezwakt door een deskundige die waarschuwde dat de binnenkort op ruimere schaal toegepaste niet-vluchtige oplosmiddelen gedurende tientallen jaren binnenshuis zullen blijven uitdampen. Met nu nog onbekende gevolgen voor de gezondheid van de bewoners.

De oplosmiddelarme verven die professionele schilders in Nederland per 1 januari 2000 moeten gebruiken voor binnenschilderwerk bevatten inderdaad kleinere hoeveelheden vluchtige organische oplosmiddelen, maar totaal afwezig zijn ze niet. Bovendien bevatten de vernieuwde verven, ter vervanging van die afgeschafte oplosmiddelen, allerlei ‘nieuwe’ chemicalien. Bijvoorbeeld andere oplosmiddelen, die minder vluchtig zijn. En conserveermiddelen, onmisbaar vanwege de relatief grote hoeveelheid water in de verf.

In feite stellen de nieuwe regels alleen eisen aan de hoeveelheden vluchtige oplosmiddelen en leggen ze geen beperkingen op aan allerlei andere schadelijke verbindingen die in de verschillende soorten verven voorkomen. Watergedragen verf is alleen al op grond daarvan dus niet ‘gezond’ te noemen.

Gezondheidsrisico’s

Maar daar komt nog een serieus probleem bij. Verscheidene deelnemers benadrukten dat over de nu min of meer verboden oplosmiddelen inmiddels veel informatie bestaat, maar dat we nog veel te weinig weten over de gezondheidsrisico’s van de vervangende chemicalien. Dat betekent dat we ook met oplosmiddelarme verven voorzichtig moeten omgaan en dat Europa meer tijd en geld moeten steken in onderzoek naar eventuele schadelijke gevolgen van langdurig gebruik door professionele (binnen-)schilders.

Oplosmiddel of niet

Interessant was ook de uitkomst van een kleine enquete onder de deelnemers aan een van de parallelbijeenkomsten op de conferentie. Iedereen moest toegeven dat in zijn of haar land meerdere definities bestaan van het begrip ‘oplosmiddel’. Een aanwezige deskundige schatte dat in de Europese Unie tien tot vijftien verschillende opvattingen bestaan over wat een (vluchtig) oplosmiddel is en wat niet. Dat is natuurlijk lastig als je oplosmiddelen wilt vervangen. Uiteraard overlappen veel definities elkaar in zekere mate, maar een chemische stof die in het ene land beschouwd wordt als een oplosmiddelvervanger kan in een ander land toch bekendstaan als oplosmiddel. Dat zal problemen geven als oplosmiddelarme verf uit een land met een strikte definitie wordt geexporteerd naar een land met een ruimere definitie.

Reageer op dit artikel