nieuws

Ook in bouw minder faillissementen Wet schuldsanering, gunstig economisch klimaat en mooi weer laten invloed gelden

bouwbreed Premium

den haag – In de eerste drie maanden van dit jaar bleef de daling van het aantal faillissementen in de bouw ver achter op de sterke daling die zich over alle bedrijven landelijk manifesteerde. Uit gegevens van Dun en Bradstreet (D en B), leverancier van handelsinformatie, blijkt echter dat nu ook de bouwwereld zich aansluit bij deze gunstige trend: over de eerste negen maanden van 1999 vertoont het aantal gefailleerde bouwbedrijven een gemiddelde daling van 24 procent (25,8 procent voor alle bedrijven) ten opzichte van dezelfde periode van 1998.

Een van de redenen voor de algemene daling van het aantal bedrijfsfaillissementen is volgens Dun en Bradstreet de invoering eind 1998 van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Verder is uiteraard ook het gunstige economische klimaat in Nederland van invloed.

De Wet schuldsanering werd ingevoerd om de problemen die schuldeisers en schuldenaars ondervonden in de toekomst te voorkomen. De nieuwe wet geeft hen de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen, en de schuldenaar kan bij de rechtbank een verzoekschrift indienen tot benoeming van een bewindvoerder. De invloed van de Wet schuldsanering natuurlijke personen is echter niet in alle bedrijfssectoren even groot.

Vroeg voorjaar

G. Engelen, secretaris Bouwmarkt bij de NVOB, schrijft de daling van het aantal faillissementen in de bouwsector vooral toe aan een combinatie van een vroeg voorjaar en de sterkere economie in de bouw. “Dat die daling pas in het tweede kwartaal is begonnen, zegt veel over het goede weer dit jaar. Ik denk dat de invloed van Wet schuldsanering in de bouwsector pas op de langere termijn merkbaar zal zijn.”

De daling van het aantal faillissementen in de bouw met 24 procent is een gemiddelde, dat enkele uitschieters kent. Zo vertoont de sector wegenbouw een stijging van zestien naar twintig faillissementen, terwijl de schilders- en behangersbranche daarentegen een sterke daling van 41 naar zestien faillissementen laat zien.

In de bedrijfstak timmerlieden was de daling 36 procent en in de branches van metselaars, dakwerkers, stukadoors en aanverwante bedrijven nam het aantal faillissementen gemiddeld af met 34 procent. In de groep bouwwerkuitvoerders vond een daling plaats van 26 procent, in de groep elektrotechnisch installateurs een daling 23 procent en in de groep aannemers van bouwwerken een daling van 20 procent. De daling in de overige beroepsgroepen in de bouw schommelt rond het gemiddelde van 24 procent. Deze percentages geven het verschil weer tussen de eerste negen maanden van 1999 en dezelfde periode van 1998.

De sterke daling van het in alle sectoren gesignaleerde aantal faillissementen in de eerste negen maanden van 1999 wordt volgens Dun en Bradstreet deels verklaard door de groei in het aantal verleende schuldsaneringen in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De gezamenlijke werkgevers- en brancheorganisaties in de bouw zijn van mening dat het effect van de nieuwe wet in de bouwwereld nog relatief gering is en schrijven de sterke daling van het aantal faillissementen van het afgelopen jaar in hun sector toe aan de sterke economie. Zowel particulieren als bedrijven durven weer meer te investeren, zo is de algemene opvatting.

Daling

Dat de daling van het aantal faillissementen in de bouw in het eerste kwartaal sterk achterbleef bij de landelijke trend – 2,8 procent tegen 23,5 procent – maar dat in de periode erna een snelle verbetering optrad, wordt bovendien aan weer- en seizoeninvloeden toegeschreven. Het voorjaar trad in 1999 immers veel eerder in dan de regenachtige en koudere lente van 1998. Het eerste kwartaal vond er al wel een daling met 15 procent plaats van het aantal faillissementen onder eenmanszaken in de bouw.

J. Niehe, algemeen secretaris van de Aannemers Vereniging Metselwerken, verklaart de daling van het aantal faillissementen in 1999 door het relatief slechtere weer in 1998. “Wegens de verbeterde weersomstandigheden en het vroege voorjaar van 1999 zijn er meer werken tot stand gekomen en voltooid. Ook de werkgelegenheid was praktisch 100 procent.”

Bijdrage

Wilfred van Wel, marketinganalist van D en B merkt echter op: “Het aantal faillissementen in de bouw onder bv’s is met 9 procent gedaald, vergeleken met een daling van 38 procent onder eenmanszaken en vennootschappen onder firma. Beide categorieen hebben natuurlijk hetzelfde goede weer en gunstige economische klimaat gehad. Het goede weer zal zeker van invloed zijn op de daling, maar alleen eenmanszaken hebben een beroep kunnen doen op de wet. Dat maakt het aannemelijk dat de wet ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de sterke daling.”

Reageer op dit artikel