nieuws

Ontwikkelaars betalen mee aan herstructureringsproject

bouwbreed Premium

hoogezand – De projectontwikkelaars Bouwfonds, HBG Vastgoed en Bemog, die de nieuwbouwwijk De Vosholen in Hoogezand bouwen, moeten 5000 gulden per woning aan de gemeente betalen.

In zes jaar tijd verrijzen in De Vosholen 850 woningen, die bij elkaar ruim 4 miljoen gulden opbrengen. Hoogezand wil het geld gebruiken voor het opknappen van oude woonwijken.

Hoogezand is de eerste gemeente in Nederland die via een dergelijke constructie projectontwikkelaars laat meebetalen aan de herstructurering op andere locaties. Hoewel de bouwers daar geen directe bemoeienis mee hebben, vindt de gemeente het toch redelijk dat ook zij hieraan een financiele bijdrage leveren.

De Groningse gedeputeerde M. Calon van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting heeft het initiatief met instemming begroet.

Hoewel vooraf stevig met de projectontwikkelaars is gediscussieerd over de kwestie, blijken zij, enigszins tegen de verwachtingen in, met hun bouwplannen niet uit te wijken naar andere locaties. Binnenkort laat de gemeente de bijdrage contractueel vastleggen in de exploitatieovereenkomst voor De Vosholen. De gesprekken tussen de gemeente en de betrokken bouwers zitten in de afrondende fase.

De gemeente wil de financiele verplichting voor nieuwe bouwprojecten in het vervolg contractueel vastleggen door een directe koppeling te maken tussen de bijdrage en de afgifte van een bouwvergunning.

Reageer op dit artikel