nieuws

Onduidelijke status zzp’er schadelijk Organisaties vragen heldere definitie ondernemerschap

bouwbreed Premium

amsterdam – Er moet een eenduidig en toetsbaar ondernemersbegrip komen, waardoor op voorhand bekend is wanneer iemand ondernemer is en wanneer niet. Die nieuwe omschrijving van het ondernemerschap moet ook in de toekomst houvast bieden, menen drie organisaties in een rapport over zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Ondernemers die duidelijkheid kunnen verschaffen over hun inkomensrisico, winstoogmerk en investeringsplannen, moeten ruim baan krijgen voor het ondernemerschap.

Het Economisch Bureau van ING Groep, EIM (voorheen Economisch Instituut voor midden- en kleinbedrijf) en de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (RZO) menen dat onduidelijkheid over hun ondernemersstatus de zzp’ers belemmert in hun mogelijkheden.

De organisaties geven als voorbeeld dat een zzp’er door de Belastingdienst als ondernemer kan worden gezien. Tegelijkertijd merkt Sociale Zekerheid hem aan als werknemer.

Voor de bijna honderdduizend zzp’ers in de bouw, het transport, de zorgsector en de zakelijke dienstverlening is dat een ‘ongewenste situatie waaraan zo snel mogelijk een einde moet komen’.

“Een zzp’er weet vaak niet of hij werknemerspremies moet betalen. Soms moet deze na het voltooien van de opdracht terug naar de opdrachtgever omdat hij die premies niet heeft gedeclareerd”, zegt W. Zwinkels van het EIM, een van de opstellers van het rapport. Dit soort situaties is een bron van conflicten en juridische procedures.

De onzekerheid over de status van deze groep is volgens Zwinkels slecht voor het economisch klimaat en slecht voor het imago van branches zoals de bouw. “Ons bereiken ook berichten dat werkgevers in de bouw werknemers vragen zich zelf als zzp’er aan te bieden. Dan hoeven zij geen premies af te dragen. Dat is oneigenlijk gebruik maken van de situatie”, zegt de EIM-onderzoeker.

Harmonisering van het ondernemersbegrip is volgens de organisaties noodzakelijk omdat met de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt het aantal zzp’ers jaarlijks toeneemt. Als bovendien het verschil in sociale zekerheid tussen werknemers en ondernemers verder wordt verkleind, zal ‘een aantal oneigenlijke redenen’ om zzp’er te worden, wegvallen. Voorts zal de kans op oneerlijke concurrentie afnemen, aldus ING, EIM en RZO.

Reageer op dit artikel