nieuws

Omstreden trilmethode verdicht bodem onder rijksweg A5

bouwbreed

haarlemmermeer – Voor fundering van de A5 bij Schiphol wordt de ondergrond verdicht door te trillen. Dat is omstreden, omdat ter plekke een fiks kleipakket ligt. Niettemin verwacht het bouwteam dat het tot een sneller resultaat leidt.

Als het zandlichaam voor een nieuwe weg wordt verdicht door middel van trillen, blijft het bibberen vaak beperkt tot de bovenste lagen en wordt niet geprobeerd ook de natuurlijke ondergrond op die manier te verbeteren. Zeker niet als die bodem uit klei bestaat.

De ondergrond van de toekomstige A5 in de Haarlemmermeer is zo’n bodem. Het kleigehalte is ter plaatse minimaal 20 procent. Volgens de normen wordt vanaf 10 procent al gesproken van een kleibodem. Alle zandkorrels zijn dan omsloten door kleideeltjes en dus gedraagt de bodem zich als klei. Trillen is niet voldoende om de binding tussen de deeltjes tijdelijk te verbreken, zodat ze zich op een compactere manier kunnen herschikken, zo is de algemene overtuiging onder funderingsexperts en geotechnici.

Toch is het bouwteam dat de afsnijroute tussen de A4 en A22 gaat aanleggen dat vast van plan. Twee weken terug lieten ze de plaatsvervanger van minister Netelenbos al symbolisch de eerste trilnaald de grond in drijven. Het feitelijke trillen begint vermoedelijk pas komend voorjaar.

Ervaring

Volgens projectleider H. Gitz van de aannemerscombinatie die de A5 bouwt, is voor de trilmethode gekozen op basis van praktijkervaring met bouwen in de Haarlemmermeer. “Wanneer je damwanden trekt, ben je eigenlijk ook aan het trillen”, meldt Gitz, “en dat heeft een aantal combinanten in het verleden veel gedaan. Daarbij viel op dat de bodem flink verdichtte. Je kreeg de wanden er vaak nauwelijks nog uit. De theorie mag het misschien weerspreken; de praktijk leek ons erop te wijzen dat trillen van kleigrond zinvol is en dus gaan we ermee aan de slag. In elk geval op een proefveld in het trace.”

Dat er getrild gaat worden, staat dus vast, maar waar precies is nog onderwerp van discussie. Volgens Gitz zal de bodem over het resterende deel van het trace worden verbeterd met de gangbare techniek van het aanbrengen van overhoogtes voor het zandlichaam.

Niet bekend

Deelbestekken

Daarvoor moet een compleet klaverblad worden gebouwd bij de aansluiting met de A22, een viaduct over de hoofdvaart van de Haarlemmermeer, een verdiepte bak onder een taxibaan naar de vijfde baan voor Schiphol en nog een aantal kunstwerken.

Rijkswaterstaat, de aannemerscombinatie en ingenieursbureau Oranjewoud hebben een bouwteam gevormd dat momenteel gezamenlijk het bestek uitwerkt. Op die manier wordt ook het ontwerp- en aanbestedingstraject verkort.

Het project wordt in een stuk of twaalf deelbestekken opgesplitst waar de aannemers een prijs voor moeten geven. Tegelijkertijd maken Rijkswaterstaat en de directievoerder een eigen kostenraming. Als de aannemers die te veel overschrijden, is het in theorie mogelijk dat Rijkswaterstaat dat deelbestek alsnog openbaar aanbesteedt. “Maar dan zijn we niet goed bezig”, meent Gitz. “Dan mist deze alternatieve aanbestedingsvorm zijn doel. Die moet immers leiden tot een snelle procedure. Net als het trillen van de ondergrond sneller tot een betrouwbare fundering moet leiden.”

Reageer op dit artikel