nieuws

Nieuwe wegen inzet steekspel rond Nationaal Verkeersplan

bouwbreed Premium

Moeten er wel of geen nieuwe snelwegen worden aangelegd? Die vraag komt steeds centraler te staan in de discussie over het Nationaal Verkeers- en Vervoers Plan (NVVP) dat in 2002 van kracht moet worden. Langzaam maar zeker ontwikkelt zich een soort steekspel tussen transportorganisaties en de autolobby aan de ene en minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en haar ambtelijke top aan de andere kant.

De minister is duidelijk in haar opvatting. Zowel in de perspectievennota, de opmaat naar het NVVP, als in de begroting kiest zij voor benutting van het bestaande asfalt. Elke gulden die hierin wordt geinvesteerd levert volgens Netelenbos meer rendement dan een gulden die in nieuwbouw wordt gestoken. Dus kiest ze voor modernismen als plusstroken, dynamische wegmarkeringen en automatische toeritdosering.

Benutting in combinatie met beprijzing (eerst rekeningrijden en in de toekomst een kilometerheffing) moet respectievelijk de capaciteit van de wegen vergroten en de groei van het aantal automobilisten afremmen. Pas als die maatregelen niet blijken te werken komt bij Netelenbos de aanleg van nieuwe wegen in beeld.

Nu bouwen

“Fout”, riep algemeen directeur Van den Broek Humphreij van de ondernemersorganisatie voor transport en logistiek EVO tijdens het Nederlands WegenCongres in de microfoon. Alle maatregelen dienen volgens hem tegelijk te worden getroffen. “Dus er moet nu ook worden gebouwd, want anders zijn we straks te laat. De bereikbaarheid van de steden is nu al een groot probleem.”

De EVO-baas kreeg op het wegencongres bijval van gedeputeerde De Boer van Noord-Holland. Die sprak zijn verbijstering uit over het feit dat nu wordt geconstateerd dat het verkeer overal vastloopt en dat een bedrag van 680 miljoen gulden voor het treffen van benuttingsmaatregelen pas voor 2008 is opgenomen in het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport. “Het komt er op neer dat je nu een slim idee hebt om problemen op te lossen, maar acht jaar moet wachten tot het kan worden uitgevoerd.”

Het was een plaagstootje van de provinciebestuurder, want hij weet ook wel dat op het departement van Verkeer en Waterstaat hard wordt nagedacht over mogelijkheden de investering naar voren te schuiven. Dus kon topambtenaar Mesker van dat ministerie niet anders dan uitroepen dat De Boer een goede opmerking had gemaakt.

Aanvalsplan

De gedeputeerde ging nog verder. Hij vindt de plannen uit de perspectievennota allemaal te vaag. Hij mist een aanvalsplan voor de fileproblematiek. In die opvatting wordt hij gesteund door hoofd verkeers- en vervoersbeleid Bottinga van Stadsgewest Haaglanden (Den Haag en omgeving). Die mist in de plannen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een strategie om aan extra geld te komen.

Dat extra geld is van belang. Want weliswaar sijpelden de afgelopen dagen in de media berichten door als zou minister Netelenbos niet meer tegen nieuwbouw van wegen zijn, maar in werkelijkheid maakte ze op het Wegencongres duidelijk dat daarvoor extra middelen nodig zijn. Het MIT is immers tot 2010 dichtgetimmerd en laat financieel geen ruimte voor extra investeringen.

ANWB

Gegeven de huidige omstandigheden kiest Netelenbos in de eerste plaats voor een beleid dat is gestoeld op beprijzen en benutten en pas in de laatste plaats voor bouwen. Bouwen is dus niet uitgesloten, maar was dat nooit. De minister en haar ambtenaren willen echter terecht dat elk plan eerst zorgvuldig onder de loep wordt genomen. Ruimte en financiele middelen zijn immers in Nederland beperkt.

Het was amusant om te horen hoe de ANWB hier deze week toch een positieve uitleg aan gaf. Na de clash over het rekeningrijden doet de nieuwe directeur Van Woerkom zijn uiterste best weer vrienden te worden met Netelenbos. Dus had hij op het Wegencongres “met genoegen” de inleiding van de minister gevolgd. Letterlijk zei hij: “De analyse van de minister sprak mij aan. Verkeer en vervoer worden niet meer gezien als iets dat vies is maar als iets dat moet worden geaccommodeerd.”

Alsof Netelenbos er ooit anders over zou hebben gedacht.

Reageer op dit artikel