nieuws

Nieuwe premies voor isolatie woningen

bouwbreed Premium

den haag – Eigenaars van woningen komen vanaf 1 januari 2000 in aanmerking voor een premie als ze energiebesparende maatregelen treffen. Ook worden premies gegeven voor de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparaten (A-label).

Dit is het gevolg van de afspraak in het regeerakkoord om energiebesparende maatregelen te stimuleren. De premies worden betaald uit de opbrengst van de energieheffing, die burgers op hun gas- en elektriciteitsgebruik betalen. Per jaar is een premiebudget van 200 miljoen gulden beschikbaar.

Het belangrijkste doel van de subsidie is het broeikaseffect tegen te gaan. De premies voor isolerende maatregelen gelden alleen voor bestaande woningen met een bouwvergunning van voor 1 januari 1998. Nieuwbouwhuizen van daarna zijn al energiezuinig. Ze voldoen aan de huidige energieprestatienorm. Ook maatregelen aan woonboten en woonwagens komen voor de premies in aanmerking.

Het ministerie van VROM heeft een lijst opgesteld waarop precies staat hoeveel subsidie wordt verstrekt voor bepaalde werkzaamheden.

Reageer op dit artikel