nieuws

Nieuwe indeling voor omgeving Rijssen

bouwbreed

rijssen – De verkaveling van in totaal 3700 hectare land in Rijssen kan van start gaan. Uit een onlangs gehouden stemming onder de betrokkenen bleek een ruime meerderheid voor de verkaveling te zijn. De opwaardering van het gebied is nodig om het functioneren ervan te verbeteren. De looptijd van het project is tien tot twaalf jaar en de kosten zijn begroot op 28 miljoen.

Uit het plan van aanpak blijkt dat er met name maatregelen worden genomen op het gebied van de landbouw en natuur, maar ten behoeve van landschap, recreatie, water, bodem en leefbaarheid. De knelpunten in het functioneren van de landbouw, vooral de slechte verkaveling, worden in een deel van het gebied direct aangepakt. Zo worden gronden aangekocht en agrarische bedrijven verplaatst.

Reageer op dit artikel