nieuws

Nationale applicaties bij normen Eurocode door NNI

bouwbreed Premium

delft – Het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) heeft een aantal National Application Documents (NAD’s) uitgegeven bij Eurocode 1, een reeks normen voor belastingen op constructies.

Het gaat om NAD’s voor dichtheden en eigen gewicht en opgelegde belastingen, belastingen op aan brand blootgestelde constructies, sneeuwbelastingen en windbelastingen (NAD-NVN-ENV 1991-2-1, -2-2, -2-3 en -2-4). Bovendien komen er NAD’s voor belastingen als gevolg van botsingen en explosies, belastingen in silo’s en opslagtanks, thermische belastingen, verkeersbelastingen op bruggen en belastingen door kranen en machines (NAD-NVN-ENV 1991-2-7, -1-4, -2-5, -3 en -5). Er verschijnt geen NAD voor de Eurocode-norm ‘Belastingen ten gevolge van de uitvoering’.

Met de applicaties kan een constructeur de Eurocode in Nederland toepassen. Tot nu toe moest altijd worden teruggegrepen op de norm NEN 6702.

Het blijft echter opletten, want de werkwijze van de Eurocode verschilt nogal van de Nederlandse normen (de TGB’s). Opvallend is, dat de Eurocode geen mogelijkheid biedt om de wanden op een vloer vrij in te delen. Bij elke wijziging moet dus opnieuw een berekening gemaakt worden. De Nederlandse afgevaardigden in de CEN-commissie proberen de vrije indeelbaarheid in de Eurocode opgenomen te krijgen.

Reageer op dit artikel