nieuws

Leiden minder saai dan het lijkt Plan voor reconstructie geboortehuis Rembrandt

bouwbreed Premium

Wie de bouwberichten van de Zuid-Hollandse gemeente Leiden bekijkt, krijgt de indruk dat er weinig spectaculairs gebeurt in deze universiteitsstad. De verbouwing van een pand aan het Maansteenpad, de renovatie van bejaardenhuizen aan de Churchilllaan, de bouw van vijf middeldure koopwoningen aan de Narmstraat en nog wat ‘klein spul’.

Een blik in de gemeentelijke website op Internet geeft hetzelfde beeld: de bouw en sloopplannen lijken vooral betrekking te hebben op het plaatsen van dakkapellen en het verbouwen van woonhuizen.

Toch is Leiden niet zo saai als op het eerste gezicht lijkt. Zo zijn er bijvoorbeeld gevorderde plannen om in de binnenstad het geboortehuis van de schilder Rembrandt te reconstrueren. In de omgeving van dit Leidse ‘Rembrandthuis’ moet bovendien een permanent bezoekerscentrum komen. Hiertoe zal de voormalige Zeevaartschool ingrijpend worden verbouwd. In 2006 moet het plan voltooid zijn. De kosten bedragen een slordige drie miljoen gulden.

Deze plannen krijgen in het algemeen veel bijval. Anders ligt het met de voornemens voor een ingrijpende verbouwing van het centrum. In die plannen moet de Aalmarkt, waar zowel grote warenhuizen als speciaalzaken zijn gevestigd, flink op de schop.

De bedoeling is het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Hiertoe moet een aantal historische panden worden gesloopt. Bestaande winkels zullen worden verbouwd en soms worden samengevoegd. Ook moet er minimaal een ondergrondse parkeergarage komen.

De lokale middenstand juicht de plannen enerzijds toe want een aantrekkelijker centrum geeft nieuwe mogelijkheden. Anderzijds leeft de angst dat de huren van winkels zo hoog zullen worden dat de gemiddelde neringdoende, de huur niet kan betalen. Bovendien klinkt hier en daar protest tegen het slopen van historische panden.

Ook het plan om langs de A4 tussen Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude woningen te bouwen en bedrijfsterreinen aan te leggen, heeft voor de nodige beroering gezorgd. Eigenaren van onder meer volkstuinen en bedrijfsterreinen vrezen dat ze hun grond met verlies moeten verkopen. Ze hebben zich er morrend bij neergelegd. De betrokken gemeenten willen de plannen beslist uitvoeren omdat uit de opbrengst van de woningbouw en de aanleg van bedrijfsterreinen de A4 ingrijpend kan worden verbouwd. De snelweg krijgt onder meer een langere tunnelbak en overkappingen.

Leiden saai? Kom nou.

Mario Silvester

Reageer op dit artikel