nieuws

Leden corporatie Leiden blokkeren fusie met Portaal

bouwbreed

arnhem/leiden – De voorgenomen fusie tussen de Arnhemse corporatie Woonstichting Portaal en Woningbouwvereniging Leiden gaat voorlopig niet door. De Algemene Vergadering van de Leidse corporatie heeft de omzetting van de verenigingsvorm in een stichting tegengehouden.

De stichtingsvorm is voor de WBL noodzakelijk om de fusie met de Arnhemse stichting mogelijk te maken. Doordat in de Algemene Vergadering niet de vereiste 90 procent meerderheid voor het omvormen naar een stichting werd gehaald, kan de fusie in ieder geval niet op de geplande termijn, per 1 januari aanstaande, doorgaan.

Woningbouwvereniging Leiden (met 9000 woningen) kampt al jaren met grote financiele problemen.

Onderhoud

Begin dit jaar werd nog een saneringsplan opgesteld, dat onder meer voorzag in de verkoop van 1100 huizen. De belangstelling voor die woningen blijkt echter tegen te vallen. De tekorten zijn zo hoog opgelopen, dat het onderhoud op het ogenblik minder goed wordt uitgevoerd dan eigenlijk zou moeten en gaan de huren extra omhoog.

De financieel wel gezonde Woonstichting Portaal (met 18.000 huizen in Arnhem en Nijmegen) bood in september de helpende hand, door met een renteloze lening van 13 miljoen gulden een acuut faillissement te voorkomen.

Vervolgens besloten de directies van de twee corporaties, dat ze per 1 januari 2000 zouden fuseren, zodat het onderhoud op korte termijn op het vereiste niveau zou kunnen worden teruggebracht en bovendien de huurverhoging kon worden beperkt tot twee procent. Voor de langere termijn zou de fusie het voortbestaan van Woningbouwvereniging Leiden waarborgen.

Verbaasd

Ir. C.A. Jagtman, directeur van Woonstichting Portaal, reageert verbaasd op de uitkomst van de vergadering dinsdag, die zich vooraf liet aanzien als een formaliteit. “Ik begrijp niet, dat die tegenstemmende leden van de Algemene Vergadering in Leiden zich nog de vertegenwoordigers van de bewoners durven noemen”, zegt hij. “Ze verliezen weliswaar hun zeggenschap, maar uit een enquete bleek, dat 86 procent van de huurders voor de fusie is. En het personeel van WBL staat er zelfs voor de volle honderd procent achter.”

Jagtman heeft er overigens vertrouwen in, dat het op den duur toch in orde komt met de fusie. “Het is de bedoeling, dat binnenkort nieuwe verkiezingen voor de Algemene Vergadering worden uitgeschreven. Die vinden waarschijnlijk plaats in februari. Ik ben ervan overtuigd, dat er dan een vergadering zit, die wel de opvattingen van de huurders vertegenwoordigt”, aldus de directeur van Portaal.

Reageer op dit artikel