nieuws

Koperen waterleiding scoort beter dan alternatieven

bouwbreed Premium

brussel – Milieutechnisch is er geen reden de toepassing van koper in waterleidingsystemen te ontmoedigen ten gunste van alternatieve materialen. Dat blijkt uit de resultaten van een studie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) is uitgevoerd door Consultancy and Research for Environment Management – NL (CREM).

Onderzocht is of op basis van wetenschappelijke argumenten uitspraken te doen zijn over de milieuvoorkeur van bepaalde materialen die in waterleidingsystemen worden toegepast. Zes verschillende waterleidingsystemen zijn in de studie onder de loep genomen, vier van kunststof en twee van koper of een koperlegering.

Het onderzoek toont aan dat de koperen systemen op de meeste milieuaspecten beter scoren dan de kunststof alternatieven. Geen enkel systeem scoorde overigens het beste op alle milieuaspecten. Koper scoort beter dan de onderzochte alternatieve materialen op de aspecten uitputting, broeikaseffect, ozonlaagaantasting, humane toxiciteit, smogvorming, verzuring en vermesting.

Het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen heeft de laatste jaren – in lijn met het beleid van de overheid – het gebruik van koperen waterleidingen ontmoedigd.

Reageer op dit artikel