nieuws

Kabinet zet studie vliegeiland voort

bouwbreed Premium

den haag – Het kabinet gaat door met studies naar de mogelijkheden voor een vliegeiland in de Noordzee. Het is de bedoeling dat er voor maart 2000 een onderzoeksprogramma ligt, inclusief een raming van de benodigde financiele middelen.

De bouw van een eiland, dat als basis moet dienen voor proeven, kan volgens minister Netelenbos deel uitmaken van dat programma.

Hoewel het kabinet vrijdag koos voor een beheerste groei van Schiphol op de huidige locatie en de eilandplannen naar de verre toekomst verwees, wil het de onzekerheden die aan een locatie op de Noordzee kleven, zoveel mogelijk opgehelderd zien.

Als Nederland in de verre toekomst toch een vliegveld op zee wil realiseren, moet het binnen dertien kilometer uit de kust worden aangelegd, tussen Scheveningen en IJmuiden. Een locatie verder uit de kust stuit volgens Netelenbos op te veel internationale, juridische problemen. Het is dan ook de bedoeling dat de verdere studie zich concentreert op het genoemde gebied binnen de 12-mijlszone. Een proefeiland lijkt daarbij nodig, omdat niet alles vanaf de kust kan worden waargenomen. Tot nu toe is voor de studies onder meer radarapparatuur gebruikt. Een jaar lang zijn daarmee vanaf de pier van de haven van IJmuiden bijvoorbeeld de bewegingen van vogels in de gaten gehouden.

Normen

Voorlopig moet de luchtvaart het doen met de huidige locatie van Schiphol. Na aanleg van de vijfde baan (gereed in 2003) kan nog een zesde strip volgen. Voorwaarde is dat Schiphol als bedrijf blijft voldoen aan de eisen voor een milieuvergunning. Normen voor milieu en gevaar staan centraal. Bij overtreding worden boetes opgelegd. In 2003 moet er een nieuw normenstelsel liggen.

Groei is volgens minister Netelenbos ondanks de strenge normen mogelijk, als wordt gekozen voor gunstiger aan- en afvliegroutes. Verder moet de voortgang van de techniek soelaas bieden. Als de vliegtuigen stiller worden kunnen er meer landen op Schiphol. Thans wordt uitgegaan van een maximale groei van het aantal vliegbewegingen tot 520.000 a 600.000 per jaar. De minister kondigde verder aan dat ze Schiphol op korte termijn wil privatiseren.

Reageer op dit artikel