nieuws

Holzmanns redding

bouwbreed

Precies een week geleden werd op deze plek de hoop uitgesproken dat de faillissementsrechtbank in Frankfurt snel een eind zou maken aan het drama rond Philipp Holzmann: ‘Gezonde delen uitsnijden en zo snel mogelijk opnieuw beginnen, voordat het rottingsproces nog grotere schade aanbrengt.’

Het drama heeft een andere wending genomen door de reddingsoperatie van bondskanselier Schroder. Hij gaf Holzmann speelruimte om het oorspronkelijk door de banken afgewezen saneringsplan uit te voeren. En, belangrijker misschien, hij neutraliseerde de toenemende onrust in de Duitse samenleving, die kampt met hoge werkloosheidscijfers.

Maar nu het politieke applaus voor deze prestatie wegsterft, doemt toch weer de vraag op of hiermee het rottingsproces is gekeerd, niet alleen dat bij Holzmann maar in de Duitse bouw in het algemeen. Overcapaciteit en het onder de prijs aannemen van werk zijn kwalen die vorig jaar letterlijk duizenden bouwbedrijven het faillissement indreven.

Schroders hulp impliceert subsidiering van die overcapaciteit. De grote bouwers zijn woedend daarover en de middelgrote en kleinere bedrijven rond Berlijn hebben aangekondigd naar de Europese Commissie te stappen vanwege concurrentievervalsing.

Ook de vakbonden hebben hun bedenkingen kenbaar gemaakt. Alles goed en wel dat Holzmanns ondernemingsraad heeft ingestemd met het inleveren van loon en oprekken van de werktijd, maar de cao kan toch niet zomaar terzijde worden geschoven.

Voor Nederlandse bedrijven betekent dit uitstel van een grondige sanering van de bedrijfstak dat de Duitse markt voorlopig beter kan worden gemeden. Wie er met huid en haar aan vast zit, zoals HBG met de zwaar verliesgevende dochter Wayss en Freytag, moet er maar het beste van zien te maken. Ballast Nedam mag hopen dat het tumult geen negatieve gevolgen heeft voor de goed draaiende grootaandeelhouder Hochtief.

Voor Holzmanns gezonde dochters Hillen en Roosen en Dubbers Malden is de ontwikkeling niet ongunstig. De verwachting is gerechtvaardigd dat Holzmann op termijn deze bedrijven zal verkopen om zelf voldoende liquide middelen te verwerven. Het is te hopen dat zij met een nieuwe, gezonde moeder versterkt uit het drama komen.

Reageer op dit artikel