nieuws

Gratis software op Internet ontsluit Bouwstoffenbesluit

bouwbreed Premium

Hoevelen onder u worstelen met het Bouwstoffenbesluit? Ik durf geen schatting te maken, maar de ingewikkelde regeling die sinds 1 juli dit jaar van kracht is, kost zonder twijfel vele aannemers, ontwerpers en ingenieurs hoofdbrekens. Het Bouwstoffenbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur. Iedereen die steenachtige bouwstoffen buiten toepast, moet weten wat de milieuhygienische kwaliteit ervan is. In sommige gevallen moet het gebruik worden aangemeld, of een vergunning ervoor worden aangevraagd bij gemeente of ‘waterkwaliteitsbeheerder’.

Informatietechnologie moet ons leven veraangenamen, en dat is precies wat het Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem doet. Het is een uitermate goed voorbeeld van hoe je ingewikkelde regelingen en afspraken toegankelijk kunt maken voor alle belanghebbende partijen. De software is inmiddels bekender geworden onder de het acroniem ‘BOKS’ en gratis op het Internet beschikbaar om op uw computer binnen te halen (te ‘downloaden’). Het programma installeert zich in korte tijd op een Windows-machine en vervolgens kan iedereen ermee aan de slag.

(www.minvenw.nl/rws/dww/boks)

Doelgroep

Behalve voor de aannemer, ontwerper en ingenieur, is BOKS bestemd voor overheden aan wie de vraag wordt voorgelegd of het Bouwstoffenbesluit van toepassing is, zoals gemeenten en waterschappen. Maar ook de laboratoria die de bouwstoffen analyseren, hebben baat bij raadpleging van het programma.

Hiermee komt de overheid de bouwsector tegemoet door haar eigen regeling begrijpelijk en meer toegankelijk te maken. Martin Keve, adviseur milieuhygiene bij Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde en projectleider van Boks, vertelt over de achtergrond: “In 1996, toen het Bouwstoffenbesluit nog niet volledig van kracht was, bleek hier bij Rijkswaterstaat behoefte te bestaan aan een kennisgebaseerd systeem om alle implicaties van de regeling in voorbereiding te doorzien. Dat werd het prototype van BOKS. Een jaar later evalueerde ik dit programma en daaruit kwam vooral het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid. Voor versie 1.0 van BOKS, die uitkwam begin 1999, hebben we ons dus daarop geconcentreerd, geholpen door de nieuwe software waarmee je dit soort systemen kunt maken, de ‘Knowledge Base Editor’, van ISIS Kennismanagement TNO. Het Delftse onderzoeksinstituut TNO Bouw is co-producent van BOKS.”

Snelle distributie

Ook deze eerste officiele versie was nog uitsluitend voor intern gebruik, om te kijken hoe het programma zich hield en welke verbeteringen nog werden verlangd.

Rond de definitieve invoering van de regeling op 1 juli kwam versie 2.0 beschikbaar voor iedereen. In totaal werden vijfhonderd cd-roms verstuurd en werd het programma tot afgelopen november drieduizend keer ‘gedownload’ van het Internet. “Dat downloaden is de meest ideale manier”, vertelt Keve, “omdat het ons in staat stelt nieuwe versies van het programma snel te distribueren. Iedereen die het bij ons virtueel ophaalt wordt gevraagd zijn e-mailadres achter te laten; zo hebben we een bestand van afnemers dat eenvoudig te berichten is.”

Wie BOKS gaat gebruiken, krijgt altijd een juiste conclusie, mits de vragen goed beantwoord zijn. Het programma is volgestopt met beslissingstabellen die de gebruiker ‘aan de hand’ meenemen, zonder hem in een keurslijf te duwen. Hij kan de ‘consultatie’ van BOKS via verschillende wegen laten verlopen.

Uitgangspunt was gelukkig ook dat de gebruiker geen dikke handleidingen nodig moest hebben om het programma te bedienen, en dat is aardig gelukt. Ruim 150 bouwstoffen zijn opgenomen, verdeeld in onder meer asfalt, cement, slakken en assen. De complete tekst van het besluit zelf is ook bij het programma inbegrepen (op twee bijlagen na), de officiele tekst is op trefwoorden te doorzoeken.

Nieuwe versie

Momenteel is versie 2.02 beschikbaar, in februari komt waarschijnlijk versie 2.2 uit, met daarin twee ministeriele vrijstellingen op de regeling voor de Vrijstellingsregeling Samenstellings- en Immissiewaarden en de Vrijstellingsregeling voor Grondverzet. Deze betekenen een zekere versoepeling van de regeling, bijvoorbeeld rond de definitie van ‘schone grond’.

Tot slot meldt Keve nog een bijzondere toepassing van BOKS; de handhavers van het besluit blijken haar te gebruiken bij de controle van meldingen: “Het programma krijgt daarmee meer status dan we hadden voorzien, wat ons natuurlijk goed doet. BOKS wordt niet alleen gebruikt om informatie op maat te krijgen, maar ook als controle-instrument.”

Pieter van Scherpenberg, publicist over automatiseringsvraagstukken (scherpen1215netland.nl)

Webcam hapert

Vorige week schreef ik hier nog dat het verschijnsel ‘webcam’ nauwelijks voorkomt in Nederland. Gunstige uitzondering daarop zijn de twee camera’s op het project Janshof in Utrecht, van de projectontwikkelaar Interheem. Al meer dan een jaar nemen twee digitale camera’s daar keurig elke dag een foto. Toekomstige gebruikers kunnen zo regelmatig komen kijken naar de vorderingen. En als het project af is, kun je er eenvoudig een digitaal filmpje van maken, of afdrukken in een boekje dat je heel snel doorbladert.

Je zou verwachten dat je elke dag een verse foto te zien krijgt, maar op dit moment dateren de jongste foto’s van dinsdag 7 december. Of de camera opeens onklaar is, of verwijderd omdat hij de bouwvakkers in de weg stond, is niet duidelijk (www.interheem.nl).

Reageer op dit artikel