nieuws

Gesloten front tegen kabinetsplan blijft

bouwbreed

den haag – Het gesloten front van werkgevers en werknemers tegen de kabinetsplannen voor de uitvoering van de sociale zekerheid blijft volop in stand. Dit blijkt uit een brief en notitie van de Stichting van de Arbeid (Star) aan de bewindslieden van Sociale Zaken.

Daarin kraken zij punt voor punt de plannen van minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst af. Tegelijkertijd doen zij ook een compromisvoorstel, waarmee zij hopen het enige tijd geleden afgebroken overleg met de bewindslieden weer van de grond te trekken.

De kabinetsplannen gaan uit van een publieke uitkeringsfabriek, die de vijf bestaande uitvoeringsinstellingen voor de bouw vervangt. De werkgevers worden in dat plan aansprakelijk voor de reintegratie van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Het zwaartepunt van die taak komt echter te liggen bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI’s), waar de gemeenten het voor het zeggen krijgen. Sociale partners krijgen slechts een adviserende rol.

Dat plan is dusdanig in het verkeerde keelgat geschoten van de sociale partners, dat die het overleg hierover met het kabinet hebben verlaten. In een poging een definitieve breuk te voorkomen, zijn werkgevers en werknemers, evenals de uitvoeringstellingen, wel gekomen met nieuwe ideeen, waarmee zij hopen de politiek alsnog om te krijgen.

Zo heeft de Sfb-groep enkele weken geleden al laten weten akkoord te kunnen gaan met een publieke organisatie die de eerste claimbeoordeling doet. Daarvoor is een relatief kleine organisatie voldoende. De rest van de uitvoering zou in dat voorstel kunnen blijven zoals dat nu gaat, bij de uitvoeringsinstellingen. Voordeel van dat model is dat het ook politiek zo gewenste een-loketmodel, waarbij werknemers zowel voor een uitkering als voor reintegratie bij een instantie terecht kunnen, gehandhaafd blijft. In het kabinetsvoorstel wordt dat uit elkaar gehaald.

In de notitie van de Star opperen de sociale partners nu nog een andere mogelijkheid. De claimbeoordeling zou in dat voorstel kunnen komen bij de Centra voor werk en inkomen.

De scheiding tussen de publieke en de private poot van de holdings waarvan de uitvoeringsinstellingen deel uitmaken, zou in die visie kunnen verdwijnen. Ook in dit model is het voordeel dat uitkeringen en reintegratie in een hand blijven, hetgeen efficienter is.

De Star komt met de notitie op het moment dat de bewindslieden van Sociale Zaken de Tweede Kamer net hebben verblijd met een rapport van het IOO naar marktwerking in de sociale zekerheid. Het IOO twijfelt daarin of verdergaande privatisering van de sociale zekerheid, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, wel zou leiden tot meer concurrentie.

Zij baseren die twijfels op het feit dat het opzetten van nieuwe uitvoeringsinstellingen gezien de kosten nauwelijks haalbaar is. Bovendien zullen slechts weinig investeerders bereid zijn nu te investeren in zo’n instelling, vanwege de onzekerheid over de toekomst van de wetgeving.

‘Alternatief heeft voordeel dat

een-loketmodel gehandhaafd blijft’

Reageer op dit artikel