nieuws

Geldsmijterij

bouwbreed Premium

bonn – Duitsland is op jacht naar politici met vuile handen. Zowel oud-kanselier Helmut Kohl als bondspresident Johannes Rau staan publiekelijk ter verantwoording.

Geldsmijterij boemerang voor Duitse politieke top

Kohl wordt vanuit de oppositie beschuldigd van meineed omdat hij met een geheim miljoenenpotje verborgen politieke doelen nastreefde. President Rau staat voor schut vanwege vliegreizen en zijn gepeperde 65-ste verjaardag op rekening van sponsoren.

De kanselier van de Duitse Eenheid Helmut Kohl wordt, sinds uitlekte dat hij in het geheim geld van partijvrienden verdeelde, in zijn partij CDU behandeld als een melaatse. Aanvankelijk zweeg Kohl als het graf. Maar uiteindelijk ontkwam de machtspoliticus van weleer niet aan het geven van enige openheid: donderdag in een interview voor televisiezender ZDF. Om de vrije val van de CDU te stuiten en in reactie op het aanzwellend gejoel van partijgenoten die vrezen bij de volgende verkiezingen de boot te missen, gaf Kohl zijn misser toe.

Anderhalf tot 2,2 miljoen gulden zegt de kanselier van 1993 tot 1998 aan verborgen giften in ontvangst te hebben genomen. Het geld zou grotendeels geloodst zijn naar de noodlijdende CDU-afdelingen in de nieuwe deelstaten. Op die wijze meende de kanselier de wederopstanding van de communistische partij PDS te kunnen bestrijden.

Hans Christiaan Strobele (Bundnis/Die Grunen) vindt de verklaring van Kohl regelrecht het toegeven van meineed. Het wangedrag kan de CDU naar zijn inschatting _ inclusief boetes _ een schade bezorgen die snel oploopt tot 6,7 miljoen gulden.

Zonnekoning

President Rau blijkt als eerste burger van deelstaat Noordrijn-Westfalen niet alleen tal van reizen, maar ook zijn 65-ste verjaardag royaal te hebben laten betalen door sponsors. Justitie heeft na een anonieme tip enkele jaren geleden al een onderzoek ingesteld en vond geen reden tot vervolging. De 170.000 die de Westdeutsche Landesbank meebetaalde aan Rau’s verjaardagsfeestje valt echter nergens in goede aarde. De klok lijkt vijftien jaar teruggedraaid. Naar de tijden toen de Beierse minister-president Franz Josef Strauss zich vanwege zijn zeventigste verjaardag rondborstig zeven dagen als een zonnekoning liet feteren. Op kosten van de belastingbetalers en sponsoren.

Naar aanleiding van de affaire Rau gaan in kringen van wetenschap, bedrijfsleven en politiek stemmen op om het functioneren van de publiekrechtelijke Landesbanken kritisch te beoordelen. De financiele instellingen zijn nauw verweven met het bestuur van de eigen deelstaat. De kapitaalkrachtige Landesbanken worden regelmatig _ buiten het parlementaire debat om _ ingezet als politiek instrument voor deelstaatbelangen.

Reageer op dit artikel