nieuws

Geld voor plan aanpak veehouderijbedrijven

bouwbreed

nederweert – De ministeries van LNV en VROM stellen gezamenlijk 12,5 miljoen gulden subsidie beschikbaar voor de reconstructie van de veehouderijen in het buitengebied van Nederweert.

Het plan kost 60 miljoen gulden, exclusief het aanleggen en inrichten van een bedrijventerrein voor veehouderijbedrijven.

Er moeten 20 tot 22 veebedrijven verkassen of stoppen. Zij veroorzaken geuroverlast in de omgeving. De verplaatsingskosten per bedrijf bedragen rond de een miljoen gulden.

Ter bescherming van het grondwater van de Grote Peel worden hydrologische maatregelen genomen. Het bezoekerscentrum ‘Mijl op Zeven’ wordt verplaatst naar een plek buiten het natuurgebied.

Reageer op dit artikel