nieuws

Geld voor Limburgse stadsvernieuwing

bouwbreed

maastricht – Voor de provincie Limburg is de komende vijf jaar ruim 117 miljoen gulden rijkssubsidie beschikbaar voor stedelijke vernieuwing. Het geld wordt verstrekt in het kader van de Wet stedelijke vernieuwing die in 2000 in werking treedt.

Bijna zestig miljoen keert het Rijk rechtstreeks uit aan de drie gemeenten die vallen onder het grote-stedenbeleid. Dit zijn Maastricht (26,6 miljoen), Heerlen (21,4 miljoen) en Venlo (11,4 miljoen).

Gedeputeerde Staten willen voorts in totaal 57,2 miljoen toekennen aan de gemeenten, Brunssum, Geleen, Kerkrade, Landgraaf, Roermond, Sittard, Tegelen, Venray en Weert.

Voor de resterende 42 gemeenten is nog 21 miljoen gulden in de pot. Zij kunnen projecten indienen waarvoor ze geld willen gebruiken.

Het geld moet vooral de verbetering van de woningvoorraad ten goede komen.

Reageer op dit artikel