nieuws

Funderingsbranche wil arbo-convenant

bouwbreed

den haag – Sociale partners in de funderingsbranche en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken hebben woensdag een intentieverklaring voor een arboconvenant ondertekend. De intentieverklaring moet binnen een jaar leiden tot concrete afspraken over verbetering van de arbeidsomstandigheden in de sector.

Hoogervorst benadrukte het belang van het convenant voor de arbeidsomstandigheden op bouwplaatsen. De vakorganisaties FNV, CNV en het Zwarte Corps zullen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) concrete maatregelen uitwerken op het gebied van de geluidsproblematiek en de stabiliteit en begaanbaarheid van het bouwterrein.

NVAF-voorzitter H. van Hees zei het van groot belang te achten dat bij de uitvoering van bouwwerken alle partijen op een lijn zitten. Dat geldt voor de overheid als regelgeefster, de plaatselijke overheden als bevoegd gezag, de Arbeidsinspectie, opdrachtgevers, de funderingsbedrijven en werknemers van deze ondernemingen.

De werkgevers in de funderingsbranche hebben het voortouw genomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Al in 1993 verzocht de NVAF het ministerie van Sociale Zaken mee te werken aan ontwikkeling van normen op het gebied van machineveiligheid en zaken als lawaaibestrijdingsmogelijkheden, toegankelijkheid van bouwputten en deskundigheid van machinisten.

Reageer op dit artikel