nieuws

‘Fiscus loopt vooruit op wijziging wet BV’s’

bouwbreed

den haag – De Belastingdienst loopt ten onrechte vooruit op de wijziging van de zogenoemde commerciele herwaardering. Deze klacht uit de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs in een brief aan staatssecretaris Vermeend.

Op dit moment kan een ondernemer die zijn zaak overdraagt aan zijn BV, dit doen zonder belastingheffing. De bezittingen en schulden van de nieuwe vennootschap worden voor de normale jaarrekening gewaardeerd op de waarde in het commerciele verkeer. Voor de belastingwetgeving mag worden uitgegaan van de fiscale boekwaarde, die in zijn algemeenheid lager zal zijn. Het verschil tussen die waarden kan dan na verloop van tijd worden terugbetaald aan de ondernemer.

In een wetsontwerp dat nog moet worden ingediend bij de Tweede Kamer, wil de staatssecretaris een einde maken aan deze commerciele herwaardering. Diverse leden van de Federatie zijn intussen aangelopen tegen de weigering van de Belastingdienst om verzoeken voor deze zogenoemde geruisloze overgang in behandeling te nemen in afwachting van de indiening van het wetsontwerp.

Ondernemers hebben binnen de huidige belastingwetgeving volgens de federatie echter domweg recht op deze fiscale faciliteit. Ze wil dan ook dat Vermeend de Belastingdienst erop wijst de regeling uit te voeren zoals die nu in de belastingwetgeving zit.

Reageer op dit artikel