nieuws

Einde Vestigingswet laat Tweede Kamer koud

bouwbreed Premium

den haag – Het einde van de Vestigingswet is in zicht. Een grote Kamermeerderheid steunde gisteren minister Jorritsma van Economische Zaken in haar plan de minimale ondernemingseisen voor ondernemers in 2001 af te schaffen. Alleen het CDA is fel tegen afschaffing.

De maatregel betekent dat iedereen vrij is een onderneming te beginnen en een bordje met aannemer of installateur aan de muur te spijkeren. Het is ook niet meer nodig het diploma Algemene Ondernemingsvaardigheden te halen alvorens een bedrijf te starten. Alleen de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden ondergebracht in andere regelgeving.

Het voltallige bedrijfsleven inclusief VNO-NCW, MKB en AVBB had de wet overeind willen houden. Gevreesd wordt voor meer faillissementen en een oneerlijke concurrentie door beunhazen. De minister betitelt deze argumenten als onzin. Jorritsma rekent jaarlijks juist op 1600 nieuwe bedrijfjes als gevolg van afschaffing van de wet en verwacht nauwelijks extra faillissementen. “Landen als Denemarken, Zweden en Zwitserland kennen ook geen Vestigingswet en dat zijn toch niet bananenrepublieken te noemen.”

De minister kon tijdens het algemeen overleg met de Tweede Kamer rekenen op brede steun. Een opmerkelijke ommezwaai maakten D66 en VVD die zich bij de vereenvoudiging van de wet in 1996 nog zeer kritisch hadden opgesteld.

Hype

Bijna Kamerbreed werd de minister verzocht te kijken naar de mogelijkheden van brancheverenigingen om erkeningsregels op te stellen. Met certificering en kwaliteitswaarborgen moet onderscheiding binnen de sector mogelijk zijn. Op die manier moet ook voor de consument duidelijk zijn wie een degelijk product kan afleveren. Vooral de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) gooit roet in het eten door kwaliteitseisen van organisaties af te wijzen. De kartelpolitie heeft dat al gedaan bij Bovag, Uneto en VNI. Volgens minister Jorritsma is er echter geen vuiltje aan de lucht en heerst rond de positie van de NMa “een hype van misverstanden.”. Erkeningregels zijn volgens haar gewoon toegestaan mits open, transparant en objectief. Bovendien moet bij een afwijzing beroep mogelijk zijn bij een onafhankelijke instelling. “Want er mag zo geen nieuw kartel ontstaan. Onduidelijke weigeringen van nieuwe leden de markt klein te houden, zijn uiteraard verboden.”

Ook is het mogelijk een minimale opleidingseis te stellen aan het lidmaatschap van een organisatie. “Mits in het redelijke”, haastte de minister zich daar aan toe te voegen. Ze gaf toe dat de meningen verdeeld kunnen zijn over wat redelijk is. “Een grijs gebied met een spanningsveld in de toetsing.” De minister heeft de NMa gevraagd nu snel meer helderheid te verschaffen zodat brancheverenigingen beter weten wat nu wel en niet kan.

Bouw zint op list

De bouw is diep teleurgesteld over de afschaffing van de Vestigingswet. De aanwezige vertegenwoordigers van AVBB en NVOB waren gisteren verbaasd over de slappe houding van de Tweede Kamer. Het einde van de regelgeving betekent de nekslag voor de SBAB’s die zich als onderdeel van het NVOB altijd bezighielden met de opsporing van beunhazen en zwartwerkers. De Vestigingswet was het belangrijkste instrument voor handhaving.

De organisaties zijn van plan over drie jaar opnieuw te evalueren. “Dan zullen de gevolgen zichtbaar zijn en krijgen we waarschijnlijk alsnog gelijk. Maar dan is wel eerst het kalf verdronken en het imago van de branche naar de knoppen”, verklaren G. Engelen van NVOB en W. Roelofs van AVBB.

Roelofs blijft echter optimistisch en verwacht dat de branche zelf een list verzint om vakbekwaamheid te onderscheiden. Hij wijst daarbij op de reisbranche waar geen reisbureau een trip aanbiedt zonder het Stichting Garantiefonds Reisgelden. Roelofs denkt dat de bouw binnen een jaar ook zoiets heeft verzonnen.

Reageer op dit artikel