nieuws

Dubouw

bouwbreed

De jubeltonen bij de opheffing van Dubouw – “doel is bereikt’ – verhullen niet dat achter de gesloten deuren van het Gelderse en Overijsselse informatiecentrum ook onbehagen heerst. In het tweemaandelijkse periodiek Gezond Bouwen en Wonen richt Dubouw-adviseur Alan Lentz kritische woorden aan de gemeentelijke instellingen in de twee provincies. Het valt wel mee met de dubo-successen in Gelderland en Overijssel. “Dubo zit nog lang niet bij iedereen tussen de oren”, zegt Lentz in het blad. Hij zoekt de oorzaak in de gebrekkige communicatie bij de gemeenten. “Helaas praten gemeentelijke afdelingen nauwelijks met elkaar.”

Lentz legt zich node neer bij de sluiting van Dubouw: “Wat wij doen is procesbegeleiding. Wij praten al met partijen als er nog geen budgetten zijn. Er is geen enkele club die zich daarmee bezighoudt. De bestaande adviesbureaus zijn alleen technisch bezig, niet met de vraag hoe een proces begeleid moet worden.” De opheffing lijkt in strijd te zijn met het plan van het Nationaal Dubo Centrum de informatievoorziening over duurzaam bouwen te decentraliseren. In hetzelfde blad verklaart directeur Heemrood te streven naar een landelijk netwerk van tien a twaalf regiocentra. Komend voorjaar moeten de centra operationeel zijn. “De werkwijze van Dubouw dient als voorbeeld voor de andere regiocentra”, aldus Heemrood.

Gezond Bouwen en Wonen, Van Westering, Baarn, telefoon (035) 5423281.

Reageer op dit artikel