nieuws

Combinatie noemt prijs ondergrondse bloemenlijn Afgesloten van buitenwereld is plan snel gemaakt

bouwbreed

delft – Afgeschreven over twintig jaar levert een ondergronds logistiek systeem (OLS) tussen bloemenveiling Aalsmeer en Schiphol een rendement op van 4 procent. Dat becijfert een speciale studiegroep van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB).

Met vertegenwoordigers van alle bouwdisciplines opgesloten in een hotel is dit project integraal aangepakt en is een prijsaanbieding gedaan.

Het doet een beetje denken aan het televisieprogramma Big Brother: een club specialisten die zich vrijwillig opsluit in een ruimte en elk contact met de buitenwereld moet ontberen. De weekopdracht die ze krijgen is echter heel wat spannender. De multidisciplinaire groep mag zich buigen over de integrale aanpak van het buizentransportsysteem tussen Aalsmeer en Schiphol.

Versnellen

De methode staat bekend als amoi-ce en is al twee keer eerder door het COB beproefd. Overgewaaid uit de luchtvaart- en auto-industrie lijkt deze methode ook bij grote infrastructurele projecten het voorwerk aanzienlijk te kunnen versnellen. Door een project heel geconcentreerd vanuit alle mogelijke invalshoeken te bestuderen, kunnen snel belangrijke knopen worden doorgehakt.

Voorwaarde is volgens directeur A. van Gelder van Imtech Projects wel, dat de deelnemers stuk voor stuk een mandaat hebben om namens de bedrijven belangrijke besluiten te nemen en uiteindelijk een handtekening onder een overeenkomst of prijsaanbieding te plaatsen. Niet alleen bouwers, installateurs en ontwerpers moeten dat doen, maar ook de opdrachtgever.

Ook visualisatie is een belangrijke pijler van de amoi-ce methode. Wat overdag door de deelnemers is bedacht, wordt ’s nachts door gespecialiseerde bedrijven in virtual reality zichtbaar gemaakt. Zodat alle betrokkenen meteen kunnen zien wat de ruimtelijke gevolgen zijn van de aangedragen oplossingen. Dat instrument vergroot het inzicht van de betrokkenen volgens Van Gelder enorm. “Je ziet meteen waar zich bottlenecks voordoen.”

Over een systeem van buizentransport tussen de bloemenveiling Aalsmeer en luchthaven Schiphol wordt al jarenlang gesproken. De verschillende plannen zoomden tot nu toe vooral in op deelaspecten en lieten daarbij de nodige witte vlekken open. Die zijn, wat de projectgroep betreft, grotendeels ingekleurd.

Het OLS-systeem zoals dat in een week tijd in hotel De Lindenhof in Delft is uitgedokterd, werkt met karretjes met een eigen aandrijving, die zelfstandig op wielen door de tunnelbuis rijden. De railvariant is dus afgevallen.

Containers

De containers hebben een klimaatregeling om te voorkomen dat de bloemen onderweg verwelken. Voor de brandbeveiliging is er een sprinklerinstallatie. De tunnelbuis wordt deels geboord, maar zo veel mogelijk via de goedkopere cut-and-cover methode aangelegd.

Volgens Van Gelder van Imtech heeft de projectgroep een prijsaanbieding gedaan, met een gestandhouding van vier maanden. De stichting OLS zegt echter van niets te weten en bekijkt de voorstellen veel vrijblijvender. Ze verwacht op zijn vroegst komend voorjaar het project te kunnen aanbesteden.

Reageer op dit artikel