nieuws

Certificatie bouwstoffen op schema

bouwbreed Premium

rijswijk – De certificatie voor het Bouwstoffenbesluit loopt voorspoedig. Op 1 januari volgend jaar is bijna de helft van alle belangrijk geachte beoordelingsrichtlijnen gereed. ‘Belangrijk’ geeft aan dat deze bouwstoffen een relatief groot marktvolume hebben. De stichting Bouwkwaliteit vindt dat de certificering van bepaalde bouwstoffen tot een vereenvoudigde verificatiecontrole beperkt kan blijven.

Bouwstoffen als betonmortel en kalkzandsteen hebben een eenduidige samenstelling, waarvan de kwaliteit op een aantoonbaar hoog niveau ligt. Certificatie kan om die reden op termijn beperkt blijven tot een vereenvoudigde verificatiecontrole. Als voorwaarde geldt dat de kwaliteit van de grondstoffen en de samenstelling van het mengsel bekend moeten zijn. Voor die kennis kunnen de resultaten van het project Milieurelevante Productinformatie worden gebruikt.

De Toetsingscommissie Bouwstoffenbesluit van de Stichting Bouwkwaliteit kreeg sinds mei dit jaar ruim twintig beoordelingsrichtlijnen onder ogen. Sommige daarvan werden twee tot drie keer aan de commissie voorgelegd.

Tijdelijke lijst

Met die zorgvuldigheid in gedachten noemt de commissie het niet raadzaam om vooruitlopend op de volledige goedkeuring van de beoordelingsrichtlijn (BRL) op onderdelen te certificeren. Gegeven de laboratoriumcapaciteit duurt het enkele weken tot maanden na het gereedkomen van een BRL totdat alle bedrijven een certificaat hebben. De Stichting Bouwkwaliteit stelt voor de zogeheten Tijdelijke Lijst te verlengen tot 15 mei 2000. Rond die datum is het overgrote deel van de beoordelingsrichtlijnen gereed en is voor zeker negentig procent van de te certificeren bouwstoffen een kwaliteitsverklaring afgegeven.

Tot nog toe zijn 37 beoordelingsrichtlijnen voor het Bouwstoffenbesluit bij Bouwkwaliteit aangemeld. Sinds 1 november dragen tien daarvan de status ‘nationaal’. Die gelden voor bouwstoffen als grond voor toepassing in werken, zand uit baggerspecie en betonmortel. Zeven beoordelingsrichtlijnen staan vanaf 1 januari 2000 als ‘nationaal’ te boek. Hier gaat het onder meer om kalkzandsteen, straatbaksteen en betonelementen.

Onduidelijk

In het eerste kwartaal krijgen dertien beoordelingsrichtlijnen de nationale status. Dat geldt voor bouwstoffen als metselbaksteen, bouwmortels en asfalt. Van zeven BRL’en blijft het onduidelijk welke status ze op 1 april 2000 hebben. Het gaat hier onder meer om de richtlijnen voor daken en gevels met geprofileerde asbestvrije vezelcementplaten, bitumineuze dakbedekking en om schuimbeton. De kenmerken van bitumineuze dakbedekking zijn dermate specifiek dat alleen een aparte behandeling van de BRL uitsluitsel geeft.

Reageer op dit artikel