nieuws

bulle Wijk met 400 luxe huizen komt eraan in Leeuwarden

bouwbreed Premium

leeuwarden – De gemeente Leeuwarden heeft is akkoord gegaan met het plan vierhonderd luxe woningen te bouwen in de Bullepolder, een groengebied aan de noordoostrand van Leeuwarden.

Tegen de nieuwbouw is veel verzet. Inwoners van de dorpen Lekkum en Snakkerburen kijken uit op het gebied. Zij vrezen dat de natuur wordt aangetast en dat ze hun vrije uitzicht kwijtraken. Uit onderzoek van de gemeente komt naar voren dat dit meevalt.

Leeuwarden was al een tijd op zoek naar een locatie waar een luxe woonwijk kon worden gerealiseerd. De Friese hoofdstad kampt namelijk met een negatief migratiesaldo.

Een groot deel van de migranten verlaat Leeuwarden omdat de stad te weinig vrije-sectorwoningen heeft. De omliggende dorpen bieden die wel. De gemeente hoopt met het bouwplan in de Bullepolder het tij te kunnen keren.

Begin dit jaar kocht Leeuwarden 170 hectare in het betrokken gebied. Vervolgens werd een planologisch onderzoek gedaan om naar haalbaarheid van de woningbouw in de Bullepolder.

Uit de daarop volgende milieu-effectrapportage bleek dat op de gekozen locatie schade aan de natuur zou ontstaan. Met name de weidevogels zouden de dupe worden. Vandaar dat het hele bouwplan in zuidelijke richting werd verschoven. Dan blijft de natuur wel gespaard, aldus de gemeente.

Ook het argument dat de inwoners van de buurdorpen hun uitzicht kwijtraken, bestrijdt de gemeente. “De woningen komen op een kilometer afstand van beide dorpen”, aldus woordvoerder Jan van der Hoek. In zijn ogen is dat voldoende om het mooie uitzicht te kunnen bewaren.

Naar verwachting start de bouw op z’n vroegst in 2001. Eerst moet een ontsluitingsweg worden aangelegd. Het is nog niet duidelijk waar deze komt.

Reageer op dit artikel