nieuws

Brabantse actie voor allochtonen in bouw

bouwbreed Premium

eindhoven – De Arbeidsvoorziening Zuidoost-Brabant wil allochtonen stimuleren om te komen werken in de bouwsector. Ze organiseerde daartoe een Voorlichtingsdag Bouwsector.

Aanwezig waren afgevaardigden van de bouwsector en sleutelfiguren van de overlegvereniging Allochtonen Autochtonen. Doel was elkaar beter te leren kennen, meer gebruik te gaan maken van informele netwerken en ervaringen, kansen en bedreigingen in de bouw uit te wisselen.

De dag betekent de start van een programma waarin extra aandacht voor allochtonen in de bouw centraal staat.

Aanleiding voor deze aandacht is dat in het verleden acties om allochtonen te laten instromen geen soelaas boden. Ondanks intensieve werving was slechts 6 procent van de kandidaten allochtoon. Redenen liggen wellicht daarin, dat de bouw bij allochtonen niet in hoog aanzien staat. Daarnaast wordt de sfeer genoemd die op bouwplaatsen heerst. Afwijkende normen, waarden en gedragspatronen zouden voor allochtonen drempelverhogend kunnen werken.

Reageer op dit artikel