nieuws

Beurs van Berlage

bouwbreed Premium

Bijna zevenhonderd schroefbuispalen moeten de ernstige verzakkingen van de Beurs van Berlage in Amsterdam tegengaan, zo meldt het Technisch Weekblad in nummer 48. Bij de 2,5 jaar durende hersteloperatie worden de high-pressure groutingpalen van 20 tot 24,5 meter onder het gebouw aangebracht als nieuwe fundering. De ingreep van 28 miljoen gulden is nodig om verder verzakken of zelfs instorten van het gebouw te voorkomen.

In een verslag van de op 18 november 1999 in Utrecht gehouden lezing ‘De ingenieur is aan zet’ illustreert Hannoo Fernhout, hoofd adviesgroep Planologie Haskoning, hoe de ingenieur grip krijgt op de toekomstige verkeers- en vervoersstromen door “omgekeerd te denken”. Met een virtuele reis door het jaar 2030 liet hij in Utrecht zien hoe op lokaal niveau maatwerk nodig is om bereikbaarheid en leefbaarheid aan elkaar te koppelen.

De vertragingen met de aanleg van de balgstuw bij Ramspol zijn exemplarisch voor de problemen die kunnen optreden bij de Design en Constructmethode, aldus De Ingenieur nummer 20. De dienst Weg en Waterbouw (DWW) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de KIvI-afdeling Geotechniek en de Stichting CUR hebben daarom een denktank gevormd die met een voorstel komt voor de meest wenselijke verdeling van ricico’s in de aanbestedingsprocedure.

De huidige vorm van Design en Constructcontracten, zoals bij projecten als de Betuwelijn en de HSL-Zuid, leggen zoveel risicoaansprakelijkheid bij de aannemers dat die innovatieve oplossingen mijden. Terwijl de bedoeling van Design en Construct juist is technologische vernieuwing te bevorderen door bijvoorbeeld toepassing van experimentele materialen of specifiek op het ontwerpdoel afgestemde uitvoeringsmethoden.

Reageer op dit artikel