nieuws

Bedrijven nog niet rijp voor e-water

bouwbreed Premium

maastricht – De ondernemingen op zeven bedrijfsterreinen in de regio Parkstad Limburg, zijn nog niet rijp voor overschakeling van leidingwater op beduidend goedkoper, ecologisch gezuiverd, rioolwater als bedrijfswater. Het aanleggen van een negen kilometer lange transportleiding tussen de terreinen, waarmee in januari 2000 zou worden begonnen, gaat daarom niet door. Met de uitvoering was tien miljoen gulden gemoeid.

Opdrachtgever voor het ambitieuze plan is de E-watergroep, een joint venture van de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). Directeur J. Ernes verwacht dat op termijn de draad weer wordt opgepakt.

Reageer op dit artikel