nieuws

Bedrijfstak hout werkt aan betere werkomstandigheden

bouwbreed

den haag – Nogal wat werknemers in de houthandel en timmerindustrie doen te zwaar werk onder te hoge druk. Bij dat werk komen schadelijk geluid, houtstof en oplosmiddelen vrij. Dat wordt aangepakt.

De sociale partners in beide bedrijfstakken konden de arbeidsomstandigheden al wat verbeteren. Die kunnen nog beter door per bedrijfstak en per onderneming voorzieningen op maat te leveren.

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten en de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen tekenden daartoe met de bonden een intentieverklaring met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet wil arbeidsgebonden aandoeningen zoveel mogelijk voorkomen en werknemers die ziek of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, snel weer aan het werk krijgen. Dat vergt goede arbeidsomstandigheden, die tevens de motivatie en productie van het personeel bevorderen. Werkgevers zijn over het geheel genomen verplicht voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van het personeel te zorgen. Het kabinet stelt in het regeerakkoord extra geld beschikbaar voor convenanten in bedrijfstakken met hoge arbeidsrisico’s.

Een zogeheten branchebegeleidingscommissie moet ervoor zorgen dat de betrokken partijen uiterlijk eind volgend jaar een convenant ondertekenen.

Praktijk

Deze commissie helpt ook de maatregelen die daarin staan in praktijk te brengen en verdeelt de middelen. Partijen die de afspraken niet nakomen, moeten met sancties rekenen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau bepaalt aan welke technische normen de voorzieningen moeten voldoen. Activiteiten die voor de ondertekening van het convenant plaatsvinden, worden volledig gefinancierd. De uitvoering van de maatregelen wordt voor maximaal de helft vergoed.

Reageer op dit artikel