nieuws

Angst voor dip infrastructurele werken PvdA en CDA zetten vraagtekens bij tornen aan Fonds Economische Structuurversterking

bouwbreed Premium

den haag – De fracties van PvdA en CDA in de Tweede Kamer vrezen dat de investeringen in grote infrastructurele werken kunnen teruglopen als het kabinet zijn plan doorzet om het Fonds Economische Structuurversterking (FES) op een andere wijze te voeden.

Zij zetten vooral vraagtekens bij het feit dat incidentele meevallers in de toekomst niet meer aan het fonds kunnen worden toegevoegd.

In plaats daarvan worden ze gebruikt voor het verminderen van de staatsschuld en komen vervolgens de vrijvallende rentelasten ten goede aan het fonds. Het opbouwen van investeringsvermogen duurt daardoor veel langer.

Betuwelijn

Voor de bouw is de politieke discussie over wijziging van de FES-wet van belang, omdat grote infrastructurele werken als de Betuwelijn en de HSL-Zuid met gelden uit het fonds worden gefinancierd.

In het jaar 2000 loopt de inhoud van het fonds op tot ruim acht miljard gulden en wordt ruim drie miljard uitgegeven. Loopt het investeringsniveau terug, dan leidt dat tot minder werk in de bouwnijverheid.

Voornaamste voedingsbron voor het FES zijn de aardgasbaten. De opbrengsten van alle verkopen aan het buitenland die uitstijgen boven het afzetplan van de Gasunie van 1990, vloeien nu nog automatisch naar het fonds. Het kabinet wil daarin verandering brengen door voortaan 41,5 procent van de totale aardgasbaten ten gunste te laten komen van het FES.

Korte termijn

PvdA en CDA vrezen dat het voornemen om incidentele meevallers van de staatsschuld af te trekken en niet langer toe te voegen aan het FES, vooral op de korte termijn consequenties zal hebben voor de mogelijkheden om te investeren in infrastructuur.

Is nu bijvoorbeeld sprake van een meevaller van een miljard en wordt besloten dat geld in het FES te stoppen, dan kan ook direct voor dat bedrag worden geinvesteerd. Wordt echter het geld in mindering gebracht op de staatsschuld, dan duurt het bij een rente van vijf procent twintig jaar eer hetzelfde bedrag is opgebouwd met vrijvallende rentelasten.

Het CDA vraagt zich af of door de nieuwe systematiek niet de mogelijkheid wordt weggenomen om het Fonds Economische Structuurversterking extra te voeden bij tegenvallende aardgasbaten. Die inkomsten zijn immers sterk afhankelijk van externe factoren zoals de olieprijs en de dollarkoers.

Het storten van meevallers kan bij een tegenvallende gasomzet de oplossing zijn om geplande investeringen niet in gevaar te brengen.

Reageer op dit artikel