nieuws

Alom tevredenheid over timmer-cao ‘Inhaalslag is begonnen, maar we zijn er nog niet’

bouwbreed Premium

bussum – Werkgevers en werknemers in de timmerindustrie zijn unaniem tevreden over de nieuwe cao-afspraken. “Ik leg dit akkoord met het volste vertrouwen voor aan de achterban”, zegt onderhandelaar R. Lahoye van de Hout- en Bouwbond CNV over de overeenkomst. De nieuwe cao voorziet onder meer in een loonsverhoging van 3,5 procent en een vierdaagse werkweek voor werknemers vanaf 55 jaar.

“De stijging van de totale loonkosten is binnen de perken gebleven”, reageert directeur Th.A.W.M. Jacobs van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten. Jacobs toont zich vooral content over het feit dat nog voor de eeuwwisseling overeenstemming is bereikt. In voorgaande jaren kwamen akkoorden vaak moeizaam tot stand.

Soms was er zelfs sprake van een kort cao-loos tijdperk. De timmerwerkgever had liever een tweejarige cao gehad, maar kan leven met een regeling tot 31 december 2000. Alle partijen waren uiteindelijk gevoelig voor het argument dat met het oog op de onzekere en onduidelijke uitwerkingen/gevolgen van het nieuwe belastingplan een geldingsduur van een jaar het beste alternatief is.

Functiebeloning

De circa 13.000 werknemers in de timmerindustrie (administratieve medewerkers vallen daar ook onder) krijgen voorts een nieuw systeem van functiebeloning. Met ingang van 2002 kan de vut-regeling worden omgezet in een regeling voor prepensioen. Werknemers met een dienstverband van twintig jaar krijgen voortaan een extra toeslag op het uurloon.

De sociale partners hebben ook afspraken gemaakt over immateriele zaken als kinderopvang, buitenlandse adoptie en wettelijk zorgverlof.

Onderhandelaar J. Kuckelkorn van de Bouw- en Houtbond FNV is vooral blij met de afspraken over het nieuwe systeem van functiebeloning en het prepensioen. Werknemers die goed presteren en goed zijn opgeleid, kunnen sneller in loon stijgen. De mogelijkheden om er in loon op vooruit te gaan, waren vaak beperkt. Kuckelborn geeft het voorbeeld van een machinaal houtbewerker in de functiegroep d, die op 22-jarige leeftijd begint te werken en met 60 stopt. Deze werknemer heeft zich professioneel sterk ontwikkeld, maar moet 38 jaar lang genoegen nemen met slechts periodieke loonsverhogingen. Daar komt nu verandering in. Kuckelkorn vindt dat naarmate werknemers meer presteren ze ook best extra mogen worden beloond.

Volgens Lahoye betekent de nieuwe cao ook dat een begin is gemaakt met het inlopen van de achterstand op de timmerlieden die onder de bouw-cao vallen. “De inhaalslag is begonnen, maar we zijn er nog niet.”

Reageer op dit artikel