nieuws

Zonder mentale opkikker lukt het niet

bouwbreed Premium

In de loop van het congres ontstaat zowaar een positief beeld van de Rotterdamse wijkaanpak. Buiten Ahoy drukt het sombere straatbeeld je weer snel met de neus op de feiten. Maar goed, binnen scheen even de zon in de verpauperde Rotterdamse wijken.

‘We zijn goed bezig’. Dat gevoel straalt van de gezichten. Zeshonderd mensen tot het eind van de middag boeien, met een onderwerp dat voor praktisch iedereen gesneden koek moet zijn, is een knappe prestatie.

Congressen als ‘Wijkaanpak: Grote Stedenbeleid’ zijn gewoonlijk zorgvuldig geregisseerde bijeenkomsten die bij de deelnemers een positief gevoel moeten opwekken. Normaal gesproken is het niks voor de krant. Behalve wanneer een mentale opkikker van wezenlijk belang is voor de voortgang van het herstructureringsproces.

Sterker dan elders lijkt het Rotterdamse gemeentebestuur ervan doordrongen te zijn dat het om mensen gaat. Wethouder Meijer is de gedreven vertolker van dat besef. “Mensen zijn het hart van de wijkaanpak.” “Mensen zijn altijd op weg naar iets mooiers en beters.” “De mogelijkheden, ambities, en inzichten van mensen zijn het kapitaal van de stad”. Het zijn enkele kenmerkende uitspraken. Waarbij Meijer zich realiseert dat tegenover ‘mogelijkheden en ambities’ ook ‘tekortkomingen en obstakels’ staan.

Mensen maken de stad. Draagvlak bij buurtbewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is de kritische succesfactor voor stedelijke vernieuwing. Investeren in draagvlak opent nieuwe toekomstperspectieven. Of, zoals discussieleider prof. Duyvendak het formuleert: “Sociaal investeren impliceert het creeren van een kansenstructuur.”

In lijn met die gedachte is het congres ‘Wijkaanpak: Grote Stedenbeleid’ opgezet. Een investering in motivatie, want Meijer verhult niet dat er nog een lange weg is te gaan. Tien jaar heeft het gemeentebestuur ervoor uitgetrokken. “Zo lang moeten we het volhouden. Het gaat om taaie processen.”

Hoe houd je de betrokkenen scherp? Hoe voorkom je dat de moed de corporaties, deelgemeenten, bewonersorganisaties, multiculturele werkgroepen en ondernemersverenigingen in de schoenen zakt? Niet door dikke rapporten te schrijven over wat er allemaal wel en niet gebeurt. De persmap was opvallend dun voor een dagvullend discussieprogramma. Het antwoord komt van de mensen zelf, van de mensen die de wijkaanpak ten uitvoer brengen. De opgetrommelde Haagse hotemetotenparade met bijdragen van Kok, Van Boxtel, Hermans, Adelmund en Remkes zijn de toeters en bellen. De echte verhalen komen van direct betrokkenen in Hoogvliet, Delfshaven, Nieuw-Crooswijk, Feijenoord, Charlois en Noord. En van Meijer. Hoe vaak de wethouder de Rotterdamse wijkaanpak al niet heeft uitgelegd; zijn gedrevenheid is onverminderd groot.

De medewerkers van communicatieprojectenbureau Taurus Lome (Rotterdam) staan na afloop te glimmen van trots. Ja, het is mogelijk een dag lang zeshonderd mensen op hun stoelen vast te pinnen met een op zich niet erg meeslepend onderwerp als grotestedenbeleid.

Stedenbouw+Stadsvernieuwing leverde de verplichte nummers. Aangevuld met pakkende filmimpressies uit de wijkaanpakgebieden, de geintjes van burgemeester Opstelten, een verhalenverteller uit Afrika, culinaire exotica en een pittige presentatie van Radio Rijnmondjournaliste Suzanne Mulder, ontrolde zich in Ahoy een wervelende motivatieshow.

Reageer op dit artikel