nieuws

Zaanse bouwer Kakes zoekt de moeilijke hoeken

bouwbreed Premium

zaandam – Opdrachtgevers die al meer dan honderd jaar tot de vaste klantenkring behoren, zijn voor Bouwbedrijf Kakes geen uitzondering. Zelf behoort het Zaandamse familiebedrijf intussen ook niet meer tot de jongsten. Met de vijfde generatie Kakes viert de Zaanse all-rounder deze maand het 125-jarig bestaan. “Eigenlijk is er in al die jaren niet zo gek veel veranderd.”

“Mijn opa en vader hadden destijds nauwe banden met de CPN, de KVP, de PvdA-fractie, dus eigenlijk waren we een politiek gelieerd bedrijf.” Cees Kakes verricht zijn dagelijkse werkzaamheden onder toeziend oog van zijn geportretteerde voorvaders. De eigenaar/directeur is de vijfde generatie die het familiebedrijf leidt. Samen met technisch directeur K. Ramaker en vier projectleiders vormt hij het directieteam. Terugkijkend is er volgens hem de afgelopen 125 jaar “eigenlijk niet zo veel veranderd. Jan (de tweede generatie Kakes) maakte begin deze eeuw al ontwerpen in opdracht en voor eigen bouw, wat nu projectontwikkeling heet.”

Projectontwikkeling

Cornelis Kakes legde in 1874 met het bouwen van schuttingen en schuren de basis voor het bedrijf, dat zich ontwikkelde tot een allround aannemerij die met name actief is in de utiliteit, renovatie, restauratie en woningbouw. Een deel van de opdrachten wordt verkregen in concurrentie. Eigen projectontwikkeling gebeurt in toenemende mate, zoals een kantoorpand in Amsterdam-Zuidoost. “We willen in alle gevallen een groot commitment met onze toekomstige huurder/klant. Bouwen is vertrouwen, we moeten ook kunnen zeggen waar het op staat. Als aannemer willen we creatief meedenken, op de stoel van de opdrachtgever zitten, om met elkaar te komen tot een bouwproces. Het gaat ons niet alleen om geld, maar ook om de beste oplossing.”

Een van de projecten waarvoor het familiebedrijf de nodige inventiviteit aan de dag legde, is een zorgcentrum in Zaandam. In de tuin van de te slopen oudbouw verrees een nieuw complex. Kakes: “Wij hebben een aanzienlijke bezuiniging op dit project moeten realiseren door de keuken in de nieuwbouw te integreren, andere kozijnen, het terugbrengen van de dakrandoverstek en het gebouw zestig centimeter smaller te maken.”

Kakes blijkt op meerdere terreinen creatief. Nadat een zwaar heiblok een uitvoerder bij een funderingsherstelklusje zijn rug kostte, legde hij zich buiten werktijd toe op het ontwikkelen van een compacte mechanisch hei-/fundatiemachine, “mijn hobby”.

Begin deze eeuw hing het voortbestaan van het bedrijf na de plotselinge dood van voorvader Jan nog aan een zijden draadje. Het was destijds aan het daadkrachtig optreden van zijn vrouw Catharine te danken dat het bedrijf bleef voortbestaan. De kans dat een van Cees Kakes’ dochters tot het bedrijf zal toetreden, acht hij klein. “Ik maak me geen enkele illusie daarover.”

Het allround middelgrote bedrijf draait een jaarlijkse omzet van “enkele tientallen miljoenen guldens”. Anno nu is de orderportefeuille “redelijk gevuld”. Een deel daarvan komt voort uit projectontwikkeling in opdracht. Nadat eind jaren zeventig met het tekenwerk werd gestopt, is Kakes inmiddels weer met het tekenwerk de markt op gegaan.

Binnenstedelijk

In het nieuwe millennium zal het vizier onder andere op binnenstedelijk bouwen gericht zijn. “We proberen in de moeilijke hoeken te zitten. Daar zijn we op ingesteld. Het is de kunst om met partijen als gemeenten en woningbouwverenigingen te komen tot herstructurering. We streven naar continuiteit; we zijn niet alleen een productiebedrijf, maar ook een mensenbedrijf” stelt hij nadrukkelijk. De directeur wil mede om die reden dan ook allround blijven. “Dan bied je je mensen het beste dat er is.”

Zelf noemt Kakes het omgaan met mensen het leukste aspect van zijn werk. Stress komt in zijn vocabulaire niet voor. “Het leiden van een eigen bedrijf is het constant vasthouden van een pen, je staat ermee op en gaat ermee naar bed. Wordt het je tot last, dan ga je er aan onderdoor.”

Cees Kakes: “We streven naar continuiteit; we zijn niet alleen een productiebedrijf, maar ook een mensenbedrijf” Foto: Paul van Weel

‘We willen een groot commitment

met onze klant’

Reageer op dit artikel