nieuws

Wie weet oplossing voor stijgende grondprijzen?

bouwbreed

De grondprijzen stijgen gestaag en volgens minister Pronk verdwijnen de dikke winsten “in andere richtingen dan wenselijk”. Daar gaat het kabinet iets aan doen. Wie wil, mag zijn mening op papier zetten zodat die kan worden meegenomen in de beslissing.

De speciale werkgroep, die is ingesteld door het kabinet, doet een oproep voor bijdragen aan een onderzoek naar het grondbeleid. In diverse kranten – onder andere Cobouw van vrijdag – zijn advertenties geplaatst waarin instellingen, organisaties en andere belanghebbenden worden opgeroepen bijdragen te schrijven. Deze bijdragen moeten antwoord geven op de vraag wat de grootste knelpunten zijn op het terrein van het grondbeleid en welke oplossingen bestaan. Een aantal betrokken organisaties en instellingen in landbouw, milieu en bouw is direct benaderd om een bijdrage te leveren.

De bijdragen worden gebruikt bij een interdepartementaal beleidsonderzoek naar het grondbeleid, waartoe het kabinet in oktober besloot. Dit onderzoek heeft tot doel ideeen te ontwikkelen voor een betere werking van de grondmarkt.

De uitkomst van het grondonderzoek zal bijna gelijk uitkomen met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening waarin het bouwbeleid van de komende decennia wordt uitgewerkt. De ministers Pronk en Zalm vormen samen met minister-president Kok een werkgroep die zich buigt over de gevolgen van het nieuwe grondbeleid met betrekking tot de Vijfde Nota.

Pronk heeft de Tweede Kamer beloofd dat voorkomen wordt dat ontwikkelaars en speculanten de kans krijgen gronden op te kopen op nieuw aan de wijzen bouwlocaties uit de nota.

Ingrid Koenen,

Parlementair redacteur.

Reageer op dit artikel